מצוות אכילת מרור וכורך מצוות אכילת מצה ההגדה חציית המצה האמצעית ושמירת האפיקומן כרפס ונטילה מצוות הֲסָבָה ארבע כוסות היין ההכנות לסדר משמעויות בהגדה כנגד ארבעה בנים דברה תורה מצווה לפתוח את הסדר בשאלה
- - םידעומו תבש - םידעומו תבש - םידעומו תבש

הסעודה

0.5 דק'

הסעודה

האזן למושג:

מכינים לליל הסדר סעודת חג משובחת, ומגישים אותה בכלים חגיגיים. מותר לשתות יין בסעודה, ושתייה זו אינה נחשבת לאחת מארבע כוסות. אולם צריך להיזהר שלא להרבות מדי באכילה ושתייה, כדי שיישאר תיאבון לאכול בסוף הסעודה את ה'אפיקומן', וכדי שיישאר כוח להמשיך באמירת ההלל והפיוטים ולספר ביציאת מצרים. רבים נוהגים שלא לאכול בשר או עוף צלויים בליל הסדר, כדי להבליט את חסרון קורבן פסח שאותו אכלו צלי. ויש שאין נמנעים מכך (יוצאי תימן ומקצת מיוצאי ספרד).

האפיקומן האפיקומן סיום הסדר