גניבה, גזילה ונזק השראה לימינו השוויון וזכות הקניין היובל שוויון בחלוקת הארץ
- - ורבחל םדא ןיב - ורבחל םדא ןיב - ורבחל םדא ןיב

היתרים שונים

0.5 דק'

היתרים שונים

האזן למושג:

כאשר ברור לאדם בוודאות שבעל החפץ מסכים שהוא ישתמש בו בלי רשות, מותר לו להשתמש בחפץ בלא רשותו. ויש מחמירים, ורק לצורך מצווה מתירים גם בלי רשות, כי באופן זה יש לבעל החפץ זכות במצווה, ומן הסתם הוא שמח בכך. 

אדם רעב שעלול למות מרעב, רשאי לגנוב כדי להחיות את נפשו, ובתנאי שיקבל על עצמו להחזיר את שווי הגניבה בהקדם האפשרי. כמו כן רשאי אדם להשתמש ברכוש חברו בלא רשות כדי למנוע מעצמו נזק גדול ופתאומי, גם אם בתוך כך יגרום נזק לרכושו של חברו, ובתנאי שמיד לאחר מכן ישלם את דמי הנזק.

עושק שכר שכיר עושק שכר שכיר יושר במסחר ואיסור העלמת מס לפני עיוור לא תיתן מכשול ערך העבודה בנאמנות ערך החסכון והעצמאות מצווה לשלם מיסים תקנות למניעת העלמת מס והלבנת הון הצדק שבצדקה