שלושת השבועות ותשעת הימים הצומות הקלים צום גדליה - ג' בתשרי תשעה באב שבעה עשר בתמוז עשרה בטבת
- - םידעומו תבש - םידעומו תבש - םידעומו תבש

מנהגי אבלות בתשעת הימים

0.5 דק'

מנהגי אבלות בתשעת הימים

האזן למושג:

אמרו חכמים: "משנכנס אב ממעטים בשמחה". לפיכך נמנעים מסיוד, צביעה ושיפוצים שנועדו לנוי. וכן אין נוטעים בתשעת הימים נטיעה של שמחה, היינו נטיעות שנועדו לנוי. וכן נמנעים בתשעת הימים מקניית דברי מותרות, כתכשיטים, בגדים, כלים נאים ורהיטים חדשים. נוהגים שלא להיכנס לדירה חדשה בתשעת הימים. אבל אם עיכוב הכניסה יגרום להפסד גדול, מותר להיכנס.

בשר ויין: נוהגים שלא לאכול בשר ולא לשתות יין בימות החול של תשעת הימים (עולי תימן אינם נמנעים מכך). כיבוס בגדים: תיקנו חכמים שלא לכבס ולגהץ בגדים בשבוע שחל בו תשעה באב, וגם לא ללבוש בגדים מכובסים בימים אלו. ויוצאי אשכנז מחמירים בזה מראש חודש אב. כדי שהבגדים לא ייחשבו כמכובסים, יש ללבוש אותם למשך זמן קצר לפני כן, וכך יוכלו לחזור ללובשם בתשעת הימים. אם לא הספיקו להכין מספיק בגדים, ניתן להניחם על הארץ ואחר כך ללובשם. לבנים וגרביים אינם בכלל האיסור. וכן בגדים של ילדים שרגילים לטנף את בגדיהם, אינם בכלל האיסור.

סעודה מפסקת סעודה מפסקת כלל דיני תשעה באב חולים מנהגי אבלות בתשעה באב דין יום עשירי באב דיני תשעה באב שחל בשבת ונדחה ט"ו באב