בין שבת לחגים לימוד תורה בחג משמעות החגים מועדי השנה ראש חודש
- - םידעומו תבש - םידעומו תבש - םידעומו תבש

מצוות השמחה

1 דק'

מצוות השמחה

האזן למושג:

ארבעה חלקים ישנם למצוות השמחה בחגים: א) החגים, כמו שבת, נקראים 'מקראי קודש', שמצווה לקדשם בסעודות טובות ובגדים נאים, וכיוון שמצווה לשמוח בחג יותר מאשר בשבת, צריך להדר בסעודות החג ובגדי החג יותר. ב) הוספת שמחה שתקרין על כל החג. לגברים בשתיית יין או משקה אלכוהולי אחר בסעודה. לנשים בקניית בגד חדש או תכשיט חדש לכבוד החג. לילדים בפירות וממתקים טעימים. ג) מצווה למי ששמח בכך, לשיר, לרקוד ולטייל, אבל לא על חשבון חצי היום שצריך להקדיש ללימוד תורה. ד) מצווה להיות במצב רוח טוב, ולהימנע מדברים מצערים במשך כל ימי החג, ובכלל זה אסור להתאבל, להספיד ולהתענות (להלן יא).

מצוות הסעודות היא לקיים בחג שתי סעודות, אחת בלילה ואחת ביום. אמנם בשבת תיקנו חכמים לערוך שלוש סעודות, כנגד משמעותה הפנימית של השבת, אולם ביום טוב המצווה לקיים שתי סעודות, וסעודות אלו גדולות מסעודות השבת. מצווה לגברים ולנשים לשתות יין בסעודות החג, ולמי ששמח בבשר, אף מצווה לאכול בשר. צריך להיזהר שלא להפריז בשתייה, שאין בשכרות שמחה אלא הוללות וסכלות והתנתקות מן החיים, ואנחנו נצטווינו לשמוח שמחה שמחוברת לחיים ונותנת להם משמעות ערכית של מצווה וקדושה. מי שאינו שמח בשתיית יין או באכילת בשר - יקנה לסעודות החג את המאכלים שמשמחים אותו ביותר.

לשמוח ולשמח לשמוח ולשמח שמחה בחיק המשפחה לשמח עניים ובודדים מצב רוח חגיגי ואיסור אבלות וצער המלאכות המותרות והאסורות מהלכות החג עֵירוּב תבשילים לצורך הכנות מחג לשבת מצוות העלייה לרגל והקבלת פני הרב 'יום טוב שני של גלויות' חול המועד מצוות חול המועד עבודה בחול המועד - המותר והאסור מלאכת דבר האבד