מכשירים חשמליים חשמל מלאכת הַבְעָרָה תופר, מדביק, קושר וקורע כיבוס רחצה בשבת מים חמים מדוד חשמלי ודוד שמש איפור הפנים הטיפול בגוף מלאכת לש מלאכת טוחן מלאכת בורר מיחם של שבת השימוש בפלטה של שבת מלאכת בישול הקדמה למלאכות הכנת המזון כללי המלאכות מהתורה ומדברי חכמים יסוד איסורי התורה ותקנות חכמים ל"ט מלאכות שביתה ממלאכת הַמִּשְׁכָּן
- - םידעומו תבש - םידעומו תבש - םידעומו תבש

מלאכות בבית ובכלים

0.5 דק'

האזן למושג:

מלאכת 'בונה' היא המלאכה שעל ידה בונים בתים וכלים או מתקנים אותם. גם בנייה קטנה כסתימת חור קטן בקיר בכלל האיסור. בכלל מלאכת בונה אסור גם להתקין דלת או חלון על ציריהם, וכן לתקוע מסמר בקיר או להדביק מתלה כדרך קבע. וכן אסור לחזק הברגה רופפת של ידית הדלת או ידית הארון. כמו כן אסור לתקוע את מקל המטאטא בתוכו, ואסור להרכיב מיטה או שולחן על ידי מסמרים או ברגים או דבק, וכן אסור להרכיב רגל של כיסא או שולחן שהתפרקה ממנו. 

מותר לפתוח עגלת ילדים, שולחן מתקפל, כיסא מתקפל, מיטה מתקפלת, לול של תינוקות, מגש של כיסא ילדים, מפני שהכל שם עשוי ומחובר באופן שנועד לפתיחה וסגירה. אבל כאשר מדובר על שינוי שדורש הברגת ברגים או פירוקם - אסור, שכן מדובר בחיבור חזק וקבוע. מותר להאריך או לקצר שולחן שנועד לקיצור והארכה בדרך קלה בלא חיבורים חזקים. 

מלאכת 'מְחַתֵּךְ' היא המלאכה שבעזרתה חותכים אבנים, ברזלים, קרשים וכיוצא בהם במידה מתאימה לצורך בניית בתים או כלים. אבל אין איסור לחתוך דברים לצורך אכילה, לפיכך מותר לפרוס עוגה ולקלף תפוז וכל כיוצא בזה. וכן מותר לפתוח בשבת קופסאות שימורים או בקבוק יין.

כתיבה ומחיקה וצביעה כתיבה ומחיקה וצביעה מלאכות בצומח מלאכות בבעלי חיים מלאכת הוצאה ורשויות שבת תחום שבת