מלאכת בישול הקדמה למלאכות הכנת המזון כללי המלאכות מהתורה ומדברי חכמים יסוד איסורי התורה ותקנות חכמים ל"ט מלאכות שביתה ממלאכת הַמִּשְׁכָּן
- - םידעומו תבש - םידעומו תבש - םידעומו תבש

השימוש בפלטה של שבת

0.5 דק'

האזן למושג:

אף שמותר לחמם בשבת מאכל מבושל, אסור לעשות זאת על אש גלויה כמו כירי הגז, משום שפעולה זו נראית כפעולה של בישול, וגם יש חשש שיגבירו או יחלישו את האש. לפיכך הדרך לחמם מאכלים מבושלים בשבת היא על פלטה של שבת, היינו על מקור חום מכוסה, שאין אפשרות לשלוט בוויסות חומו. תפקיד נוסף לפלטה, שאפשר להניח עליה לפני שבת מאכלים לא מבושלים שיתבשלו עליה במשך השבת. שכן איסור המלאכה מתחיל בעת כניסת השבת, אבל ביום שישי אין איסור לבצע מלאכות שיסתיימו מעצמן במשך השבת, ובתנאי שאין חשש שהמשך פעילותן בשבת יגרום לביצוע מלאכה בשבת. לפיכך, אסור להניח לפני כניסת השבת סיר שיש בו מאכלים לא מבושלים על גבי אש גלויה, שמא יבוא להגביר אותה או להחלישה, אבל מותר להניח את הסיר על פלטה של שבת, היינו מקור חום מכוסה, כדי שימשיך להתבשל במשך השבת. 

מיחם של שבת מיחם של שבת מלאכת בורר מלאכת טוחן מלאכת לש הטיפול בגוף איפור הפנים מים חמים מדוד חשמלי ודוד שמש רחצה בשבת כיבוס תופר, מדביק, קושר וקורע מלאכת הַבְעָרָה חשמל מכשירים חשמליים מלאכות בבית ובכלים כתיבה ומחיקה וצביעה מלאכות בצומח מלאכות בבעלי חיים מלאכת הוצאה ורשויות שבת תחום שבת