פדיון בכורות סדר הברית המכובדים המשתתפים בברית הלכות הברית
- - החפשמ - החפשמ - החפשמ - החפשמ - החפשמ - החפשמ

הלכות הפדיון

0.5 דק'

הלכות הפדיון

האזן למושג:

מצווה לקיים את הפדיון בדיוק ביום השלושים ואחד מהלידה. כלומר ארבעה שבועות ויומיים לאחר הלידה. שאם הלידה היתה ביום ראשון - הפדיון יהיה לאחר ארבעה שבועות ביום שלישי. אם הלידה היתה ביום חמישי - זמן הפדיון ביום שבת, אולם כיוון שאסור לקיים את הפדיון בשבת הוא נדחה ליום ראשון.

הפדיון בחמישה מטבעות מכסף טהור, שמשקלם המשותף 85 גרם. אפשר לפדות גם בחפצים בשווי זה או יותר, אך לא בשטרות כסף. כיוון שיש תנודות במחיר הכסף הטהור, גם שווי חמשת השקלים משתנה. בשנים האחרונות התנודות הן בין מאה וחמישים לשלוש מאות ש"ח.

האב חייב בפדיון, אולם קדושת הבכור תלויה באם, שכן הבכור לעניין זה הוא 'פטר רחם'. היינו הראשון לצאת מרחם אימו. אפילו היה לאביו בן מאשה אחרת, אם בנו השני הוא 'פטר רחם' לאימו, הוא קדוש וחייב בפדיון. בכור הנולד אחר הפלה של עובר שהגיע למצב שהתרקמו איבריו, היינו לשלב התפתחות שמעל לארבעים יום מזמן ההפריה, פטור מפדיון בכורות, הואיל ואינו 'פטר רחם'. כמו כן אין פודים בכור שנולד בניתוח קיסרי, הואיל ולא נולד מפתח הרחם כדרכו.

בכור של כהן ולוי פטור מפדיון, וכן בכור הנולד לבת כהן או לבת לוי פטור מפדיון.

סדר הפדיון סדר הפדיון מנהג חלאקה (התספורת הראשונה) חינוך הילדים בת מצווה ובר מצווה