יחס הגר להוריו הביולוגיים ילדים מאומצים הורים גרושים הורים רשעים עד היכן כיבוד הורים מצווה להעריך את ההורים ולדון אותם לכף זכות גבולות כיבוד ההורים מגורים בקרבת ההורים כְּבוֹד הורים - מורא כיבוד הורים - סיוע שני חלקי המצווה יחסי הורים וילדים חוליה בשרשרת הנצח
- - החפשמ - החפשמ - החפשמ - החפשמ - החפשמ - החפשמ

בני זוג של ההורים

0.5 דק'

בני זוג של ההורים

האזן למושג:

חייב אדם לכבד את אשת אביו למרות שאינה אימו, וכן את בעל אימו אף שאינו אביו. ויש להיזהר מאוד במצווה זו, כי הפגיעה בהם כמוה כפגיעה באב או באם. אך אין חובה לסייע להם בכל דבר שיצטרכו כמו לאחד ההורים, אלא להתייחס אליהם בכבוד רב.

מצוות הכבוד לזקני המשפחה מצוות הכבוד לזקני המשפחה לא יפלה אדם בין ילדיו בירושה