משמעות השעבוד במצרים ויציאת מצרים אימותינו רחל ולאה והשבטים יעקב אבינו יצחק אבינו ורבקה אימנו עקדת יצחק אברהם אבינו ושרה אימנו נח ואברהם שבע מצווֹת בני נח המבול ונֹח חטא אדם הראשון
- - לארשי ןוזח - לארשי ןוזח - לארשי ןוזח

האמונה שהתגלתה מתוך יציאת מצרים

0.5 דק'

האמונה שהתגלתה מתוך יציאת מצרים

האזן למושג:

דווקא מתוך השעבוד הממושך במצרים יכול היה עם ישראל לקלוט את האמונה הטהורה, ולקבל את התורה והמצוות שמגמתן תיקון עולם בדרכי ה'. שאר העמים התפתחו בתהליך הדרגתי, ממשפחה לשבט ומשבט לעם, ותוך כדי התפתחותם רקמו תרבות ודת שנתנה מסגרת לאמונתם הטבעית והעצימה את תפישותיהם הטבעיות. לעומתם ישראל התפתחו לעם בהיותם עבדים נטולי בסיס תרבותי-לאומי משלהם, וכך יכלו לקבל את האמונה הטהורה והתורה האלוהית, בלא להיות כבולים לאורחות חיים ולתרבות שהתגבשו במשך דורות.

יציאת מצרים לוּותה באותות ובמופתים שלא היו מעולם, כדי לגלות לבני ישראל ולעולם את כוחו של אלוהים בורא השמיים והארץ, שכל הטבע כולו הוא בריאה אלוהית שנשמעת לצו האלוהי. לפי המסורת, ה' ברא את העולם ב'עשרה מַאֲמָרוֹת', וכאשר רצה להתגלות לברואיו דרך עם ישראל, היכה בעשר מכות את המצרים שסירבו לשמוע בקולו ולשלח את ישראל. לאחר מכן, התגלו שוב אותם עשרה מאמרות במעמד הר סיני כעשרת הדיברות, שהם המשמעויות היסודיות לקיום העולם. 

היציאה ברכוש גדול היציאה ברכוש גדול קריעת ים סוף נעשה ונשמע מעמד הר סיני עשרת הדיברות שנאמרו במעמד הר סיני