תפילת הדרך על גאולת הארץ בבניית יישובים הרואה אנשים חכמים בריות נאות ברכות על התחדשות הטבע ברכות הראייה ברכות הריח ברכת 'אֲשֶׁר יָצַר' על הפרשת הפסולת דרך ארץ באכילה ברכת 'הטוב והמטיב' על יין נוסף היין ברכות 'חמשת מיני דגן' דיני אמירת ברכת המזון ברכת המזון הברכה על הלחם נטילת ידיים לקראת הסעודה כלל הברכות שלאחר האכילה מדיני ברכות שלפני האכילה כלל הברכות שלפני האכילה משמעות הברכה
- - םוקמל םדא ןיב - םוקמל םדא ןיב - םוקמל םדא ןיב

ברכת הגומל

1 דק'

ברכת הגומל

האזן למושג:

הניצל מסכנה יברך: "בָּרוּךְ אַתָּה ה' אֱלוֹהֵינוּ מֶלֶךְ הָעוֹלָם הַגּוֹמֵל לְחַיָּבִים טוֹבוֹת שֶׁגְּמָלַנִי כָּל טוּב". כלומר, אף על פי שיש בנו חטאים שבעטיים אנו עלולים להיחשב 'חייבים', ה' יתברך גומל לנו טובות ומציל אותנו. ארבעה סוגי אנשים צריכים לברך 'הגומל': א) יורדי הים ששבו ליבשה והיתה בהפלגתם סכנת נפשות. ב) הולכי מדבריות בדרכים מסוכנות ששבו ליישוב, או מי שעבר תאונת דרכים שהיתה בה סכנה מסוימת. ג) חולים שהתרפאו ממחלה שהיה בה סיכון מסוים. ד) אסירים שהשתחררו ממאסר ממושך או מסוכן. גם יולדת מברכת 'הגומל', הואיל ויש בלידה סכנה מסוימת. חיילים שעוסקים בפעילות ביטחונית שיש בה סכנה מסוימת, כשיסיימו את תקופת הפעילות יברכו 'הגומל'. 

ברכת 'הגומל' מברכים בפני מניין. וטוב לאומרה סמוך לקריאת התורה בבית הכנסת. קטן שניצול מסכנה אינו מברך, כי האחריות על שלומו מוטלת על הוריו. 

הניצל בדרך נס מסכנה גדולה שבדרך כלל אנשים מתים ממנה, כמו אדם שהתמוטט עליו בניין גדול וחפרו בין ההריסות ומצאוהו חי, או שירו עליו כמה כדורים שפגעו בפלג גופו העליון, כשיחזור ויראה את המקום שבו ניצל, יברך: "בָּרוּךְ אַתָּה ה' אֱלוֹהֵינוּ מֶלֶךְ הָעוֹלָם שֶׁעָשָׂה לִי נֵס בַּמָּקוֹם הַזֶּה". 

שהחיינו, הטוב והמטיב ודיין האמת שהחיינו, הטוב והמטיב ודיין האמת פירות חדשים