גמ"ח שמיטת כספים מצוות ההלוואה קופת צדקה בבית העשירות הבאה על ידי מעשר ייעוד המעשר מצוות מעשר כספים המצווה במדינת רווחה האם מצווה לתת צדקה לעני ברחוב גבאי צדקה חכמים וצדיקים האחריות מתפשטת במעגלים סדרי קדימה מעשר עני מצוות הצדקה העקרונות שניתן ללמוד ממתנות עניים משמעות המתנות בעבר חמש מתנות עניים
- - ורבחל םדא ןיב - ורבחל םדא ןיב - ורבחל םדא ןיב

איסור הלוואה בריבית

0.5 דק'

איסור הלוואה בריבית

האזן למושג:

איסור חמור להלוות כסף בריבית, ולנצל את מצוקתו של הזולת כדי להתעשר על חשבונו. בעקבות הלוואה בריבית אנשים לעיתים מאבדים את ביתם וכל רכושם, ובעבר הרחוק אף נמכרו עקב כך לעבדים. שכן פעמים רבות המצוקה שהביאה את האדם לבקש הלוואה בריבית נמשכת, והריבית הולכת ומצטברת וממוטטת את הלווה ואת משפחתו. אף המסייעים לקיום הלוואה בריבית עוברים באיסור, ובכללם העדים ונותני הערבות. לא זו בלבד אלא אף מקבל ההלוואה עובר באיסור, ועל כן עליו להתאמץ בכל כוחו לעבור את התקופה הקשה ובלבד שלא ייטול הלוואה בריבית.

היתר עִסקה היתר עִסקה משיכת יתר - אוברדרפט ברכה לכל העמים והמשפחות