שביעית ויובל תרומות ומעשׂרות המצוות התלויות בארץ מקום קיום המצוות גילוי התורה בארץ ישראל ייחודה של ארץ ישראל מקום גילוי אמונת הייחוד
- - ץראהו םעה ,הנומא - ץראהו םעה ,הנומא

מצב העם קובע את חיוב המצוות

1 דק'

מצב העם קובע את חיוב המצוות

האזן למושג:

חיוב המצוות התלויות בארץ תלוי בהיות עם ישראל שוכן בארצו. נפרט בקצרה את תולדות חיוב המצוות: לאחר שעולי מצרים כבשו את הארץ וסיימו לחלקה לשנים עשר השבטים (בשנת 2503 למניין שאנו מונים לבריאת העולם) התחייבו בכל המצוות הנוגעות לעבודת החקלאים, ובכללן תרומות ומעשרות, שביעית ויובל. אולם שנים רבות עברו עד שעם ישראל השלים את יישוב הארץ והתבסס בנחלתו, ובינתיים המשכן הארעי עמד בשילה, ושופטים שונים הנהיגו את ישראל באופן ארעי. לאחר כארבע מאות שנה קם שמואל הנביא לשפוט את ישראל, ומכוח פעולתו הוקמה מערכת המשפט, ונוסדה מלכות בית דוד ונבנה בית המקדש שבירושלים על ידי בנו של דוד, שלמה המלך (בשנת 2929). המקדש עמד על תילו כארבע מאות ועשר שנים. בעקבות גלות ישראל וחורבן בית המקדש הראשון, התבטלו מצוות שביעית ויובל, תרומות ומעשרות. 

לאחר שבעים שנות גלות בבל החל תהליך שיבת ציון ובניית בית המקדש השני. אז הוקמה ה'כנסת הגדולה', היא בית הדין הגדול של מאה ועשרים זקנים ובראשו עמד עזרא הסופר. הם תיקנו את נוסח הברכות והתפילות, חזרו וייסדו את מערכת המשפט, וייסדו מחדש את חובת מצוות שביעית, תרומות ומעשרות וחלה. אמנם כיוון שרוב העם היה בגלות, חובת המצוות הללו היתה מדברי חכמים בלבד, וכך נמשך חיובן עד היום.

החזרת המצוות למקומן וכמה יהודים ישנם החזרת המצוות למקומן וכמה יהודים ישנם מצוות יישוב הארץ המלחמה על הארץ מדינת ישראל חטא המרגלים של דורנו המצווה לגור בארץ אהבת הארץ צה"ל איסור הפחד גיוס בחורי ישיבה קדושת המחנה שירות נשים מוסר מלחמה גבולות הארץ מגורי נוכרים בארץ ממלכתיות סמכות השלטון הפרדת רשויות מלך המשיח