שני ימים של ראש השנה פרטי הדין בעולם הזה הדין על העולם הזה ועל העולם הבא זמני הדין והשתלשלותו ימי אלול
- - םידעומו תבש - םידעומו תבש - םידעומו תבש

יום הזיכרון

0.5 דק'

יום הזיכרון

האזן למושג:

ראש השנה נקרא גם 'יום הזיכרון', משום שביום זה ה' זוכר ופוקד את בְּרוּאיו, ותוך כך בורא חיים חדשים לשנה הבאה. בראש השנה נפקדו שלוש נשים צדקניות: שרה אימנו שילדה את יצחק אבינו, רחל אימנו שילדה את יוסף הצדיק, וחנה שילדה את שמואל הנביא. עקרותן נבעה מפני שלרום מעלת צדקותן היו צריכות להוליד נשמות בעלות חידוש מיוחד כל כך, שבדרך הטבע לא היו יכולות להיוולד, ורק בזכות ההתחדשות שבראש השנה נפקדו.

יום תרועה ומצוות שמיעת השופר יום תרועה ומצוות שמיעת השופר משמעות התרועה והתקיעה דיני התקיעה השופר ראש השנה שחל בשבת המלכת ה' בתפילות יום חג שמתבטא בלבוש וסעודות מנהגי ראש השנה