הצומות הקלים צום גדליה - ג' בתשרי תשעה באב שבעה עשר בתמוז עשרה בטבת
- - םידעומו תבש - םידעומו תבש - םידעומו תבש

שלושת השבועות ותשעת הימים

1 דק'

שלושת השבועות ותשעת הימים

האזן למושג:

שלושת השבועות שמתחילים מליל י"ז בתמוז ונמשכים עד תשעה באב, הם ימים של צער, ואין מקיימים בהם שמחות גדולות, ריקודים ומחולות, קונצרטים ומופעי זמר. וכן נמנעים בימים אלו מקניית בגדים או כלים שמברכים עליהם 'שהחיינו' (לעיל כג, כג-כד). משנכנס חודש אב - ממעטים בשמחה ונוהגים מקצת מנהגי אבלות. בתשעה באב נוהגים אבלות גמורה.

שמיעת מוזיקה: מתחילת שלושת השבועות עד ראש חודש אב, נמנעים משמיעת מוזיקה שמחה או מוזיקה רגילה בקול רם. בתשעת הימים שמראש חודש עד תשעה באב נמנעים גם משמיעת מוזיקה רגילה, אבל שירים עצובים או שקטים מותר לשמוע. ושירים שנועדו לבטא את הצער על החורבן והגלות, מותר לשמוע גם בתשעה באב.

מנהג רוב קהילות ישראל שלא לקיים חתונות בשלושת השבועות. ויש מיוצאי ספרד שנהגו להימנע מחתונות רק בתשעת הימים. אבל סעודות מצווה שזמנן קבוע, כמו ברית מילה ופדיון הבן, מקיימים גם בתשעת הימים. בר מצווה ובת מצווה, מקיימים עד ראש חודש אב ביום שבו הגיעו למצוות, אבל אם הם חלו בתשעת הימים, דוחים את המסיבה לאחר תשעה באב.

תספורת וגילוח: נוהגים שלא להסתפר בשלושת השבועות. לגבי גילוח, יש נמנעים כל שלושת השבועות, יש נמנעים רק בתשעת הימים, ויש שנמנעים רק בשבוע שחל בו תשעה באב.

מותר לטייל, לרחוץ ולנפוש בבית מלון בשלושת השבועות עד סוף חודש תמוז. ומשהגיע ראש חודש אב ממעטים בשמחה, ונמנעים מטיולים ובילויים שעיקרם לתענוג ושמחה, אבל מותר לקיימם כאשר עיקרם לצורך לימודי או בריאותי. 

מנהגי אבלות בתשעת הימים מנהגי אבלות בתשעת הימים סעודה מפסקת כלל דיני תשעה באב חולים מנהגי אבלות בתשעה באב דין יום עשירי באב דיני תשעה באב שחל בשבת ונדחה ט"ו באב