חולים כלל דיני תשעה באב סעודה מפסקת מנהגי אבלות בתשעת הימים שלושת השבועות ותשעת הימים הצומות הקלים צום גדליה - ג' בתשרי תשעה באב שבעה עשר בתמוז עשרה בטבת
- - םידעומו תבש - םידעומו תבש - םידעומו תבש

מנהגי אבלות בתשעה באב

0.5 דק'

מנהגי אבלות בתשעה באב

האזן למושג:

כביטוי לאבלות נוהגים בתשעה באב שלא לומר שלום ולא לשלוח מתנות זה לזה. מותר ללחוץ יד ולהתעניין במצבו של החבר, אבל אין להרבות בשיחת רֵעים, כדי שלא להסיח את הדעת מהצום. בליל תשעה באב מכבים חלק מהאורות של בית הכנסת, וגם בבתים ראוי למעט את האורות. 

כשם שאסור לאבל ללמוד תורה בימי השבעה מפני שלימוד התורה משמח, כך אסור ללמוד תורה בתשעה באב. אבל מצווה ללמוד בדברים עצובים מתולדות ישראל וייסורי האדם, שמתאימים לעניינו של יום. וכן מצווה ללמוד הלכות תשעה באב והלכות אבלות. כמו כן, כדי שלא להסיח את הדעת מהצום והאבלות, אין לקרוא בתשעה באב ספרים מרתקים או עיתונים, ואין ללמוד נושאים שאינם קשורים לצום. כמו כן אין עובדים בתשעה באב, כדי שלא להסיח את הדעת מהאבלות, אבל עבודה שדחייתה תגרום להפסד משמעותי, מותר לעשות. מותר למכור מוצרי מזון.

מכניסת תשעה באב עד הצהריים נוהגים לשבת על הארץ או על שרפרף נמוך. מי שהדבר קשה לו, רשאי לשבת על כיסא רגיל. מחצות יום תשעה באב רשאים הכל לשבת על כיסא. יש נוהגים לבטא את האבלות בלילה גם בשכיבה על הארץ, כלומר, מורידים את המזרן לרצפה וישנים עליו.

דין יום עשירי באב דין יום עשירי באב דיני תשעה באב שחל בשבת ונדחה ט"ו באב