כלל דיני תשעה באב סעודה מפסקת מנהגי אבלות בתשעת הימים שלושת השבועות ותשעת הימים הצומות הקלים צום גדליה - ג' בתשרי תשעה באב שבעה עשר בתמוז עשרה בטבת
- - םידעומו תבש - םידעומו תבש - םידעומו תבש

חולים

0.5 דק'

חולים

האזן למושג:

חולים פטורים מצום תשעה באב. חולה נחשב מי שנאלץ להפסיק את פעילותו ולשכב. גם אדם חלש שיודע שאם יצום יש סבירות גבוהה שיחלה - פטור מהצום. וכן הסובל מאולקוס פעיל או מיגרנה חזקה - פטור מהצום, מפני שהצום עלול לעורר את מחלתו. הפטור מהצום מחמת חוליו, יכול לאכול כבר בבוקר ארוחה שלימה ולשתות כל צורכו, אבל ראוי שלא יענג את עצמו במאכלי מותרות. חולים שצריכים ליטול תרופות באופן קבוע, כמו מי שהחל ליטול אנטיביוטיקה או חולים כרוניים, צריכים להמשיך ליטלן גם בצום, ויש לבולען בלא מים, או עם מים ומעט סבון שיפגום את טעמם. 

נשים מעוברות, למרות שהן סובלות ממיחושים שונים כמקובל בזמן הריון, כיוון שאינן נחשבות חולות, חייבות בצום. אבל אם הן סובלות מחולשה מיוחדת, דינן כחולות שפטורות מצום תשעה באב. ומי שמסופקת בכך, תתחיל לצום, ואם תרגיש חולשה, עד שעברה ממצב של מעוברת רגילה למעמד של חולה - תאכל ותשתה. מיניקות חייבות בצום תשעה באב, ואם תרגיש חולשה עד שתצא ממעמד של מינקת רגילה למעמד של חולה - רשאית לאכול ולשתות. יולדת עד שלושים יום מלידתה נחשבת חולה ופטורה מן הצום.

מנהגי אבלות בתשעה באב מנהגי אבלות בתשעה באב דין יום עשירי באב דיני תשעה באב שחל בשבת ונדחה ט"ו באב