עבודה בחול המועד - המותר והאסור מצוות חול המועד חול המועד 'יום טוב שני של גלויות' מצוות העלייה לרגל והקבלת פני הרב עֵירוּב תבשילים לצורך הכנות מחג לשבת מהלכות החג המלאכות המותרות והאסורות מצב רוח חגיגי ואיסור אבלות וצער לשמח עניים ובודדים שמחה בחיק המשפחה לשמוח ולשמח מצוות השמחה בין שבת לחגים לימוד תורה בחג משמעות החגים מועדי השנה ראש חודש
- - םידעומו תבש - םידעומו תבש - םידעומו תבש

מלאכת דבר האבד

0.5 דק'

האזן למושג:

איסור עבודה בחול המועד כרוך באובדן הכנסות, שכן בכל יום שאדם נמנע מעבודתו, הוא מפסיד את שכר עבודת אותו היום, אולם אין זה נחשב הפסד אלא 'מניעת רווח'. וזו מצוות החג, לשבות בחול המועד כדי להתפנות לשמחת החג ולימוד התורה. אבל כאשר אדם עלול להפסיד ממון או רכוש שכבר נמצא ברשותו, או שאם לא יעבוד יפטרו אותו, מותר לו לעבוד כדי להציל את עצמו מהפסד. אמנם עבודה שהיה יכול לבצע לפני המועד ודחה למועד, אסור לו לבצע במועד, מפני שהוא גרם לעצמו הפסד זה ברשלנותו.