'יום טוב שני של גלויות' מצוות העלייה לרגל והקבלת פני הרב עֵירוּב תבשילים לצורך הכנות מחג לשבת מהלכות החג המלאכות המותרות והאסורות מצב רוח חגיגי ואיסור אבלות וצער לשמח עניים ובודדים שמחה בחיק המשפחה לשמוח ולשמח מצוות השמחה בין שבת לחגים לימוד תורה בחג משמעות החגים מועדי השנה ראש חודש
- - םידעומו תבש - םידעומו תבש - םידעומו תבש

חול המועד

0.5 דק'

חול המועד

האזן למושג:

חג הפסח וחג הסוכות נפתחים ביום טוב ומסתיימים ביום טוב, ובתווך נמצאים ימי 'חול המועד'. חג הפסח הוא שבעה ימים, וחמשת הימים שבאמצעם הם חול המועד. חג הסוכות עם שמיני עצרת הוא שמונה ימים, וששת הימים שבאמצעם הם חול המועד. כיוון שלימים אלו מעמד ביניים, בין חול למועד, הם נקראים 'חול המועד'. מצד אחד הם כלולים בימי החג ומצווה מהתורה לשמוח בהם, ורק על ידי צירופם, חג הפסח וחג הסוכות הם שבעה ימים. ובפסח אסור לאכול בהם חמץ, ובסוכות מצווה לשבת בהם בסוכה. מנגד, רק ביום הראשון וביום האחרון אסור לעשות מלאכת עבודה, ואילו בימי חול המועד מותר לעשות מלאכות לצורך המועד או כדי למנוע הפסד. 

כיוון שיש בהם צד של חול, עושים הבדלה בין יום טוב לחול המועד, ואומרים בהבדלה "המבדיל בין קודש לחול". בתפילות חול המועד יש חלקים שהם כמו תפילת החול, ויש שהם כמו תפילת החג. ברוב קהילות ישראל אין מניחים תפילין בחול המועד כמו בשבת וחג, מפני שקדושת היום היא ה'אות' לקשר שלנו עם ה' ועל כן אין צורך להניח תפילין.

מצוות חול המועד מצוות חול המועד עבודה בחול המועד - המותר והאסור מלאכת דבר האבד