האפיקומן הסעודה מצוות אכילת מרור וכורך מצוות אכילת מצה ההגדה חציית המצה האמצעית ושמירת האפיקומן כרפס ונטילה מצוות הֲסָבָה ארבע כוסות היין ההכנות לסדר משמעויות בהגדה כנגד ארבעה בנים דברה תורה מצווה לפתוח את הסדר בשאלה
- - םידעומו תבש - םידעומו תבש - םידעומו תבש

סיום הסדר

1 דק'

סיום הסדר

האזן למושג:

לאחר אכילת ה'אפיקומן' מוזגים כוס שלישית ומברכים עליה את ברכת המזון. בתום ברכת המזון שותים את הכוס השלישית ומוזגים כוס רביעית, כדי לומר עליה את החלק השני של ההלל ועוד הודאות לה'. 

כוס של אליהו: בעת שמוזגים כוס רביעית, רבים נוהגים למזוג עוד כוס שנקראת 'כוס של אליהו', ואין שותים כוס זו בליל הסדר, אלא כשהולכים לישון מכסים אותה, ורבים נוהגים לומר עליה למחרת את קידוש היום. הטעם לכוס של אליהו, שאנו שותים ארבע כוסות כנגד ארבע לשונות הגאולה של יציאת מצרים, וכיוון שנזכרה שם עוד לשון גאולה על ביאתנו לארץ, התעוררה שאלה האם ראוי לנו עתה, שבית המקדש חרב, לשתות גם כוס חמישית. כנגד זה אנחנו מוזגים כוס חמישית ולא שותים אותה, וכשיבוא ויתגלה אליהו הנביא, נדע שהגיעה הגאולה והגיע הזמן לשתות גם את הכוס החמישית על גאולתנו.

לאחר הסדר יש נוהגים לקרוא את מגילת שיר השירים, שרומזת לאהבה שבין הקב"ה וישראל, ומאהבה עליונה זו נמשכת האהבה הקדושה בין איש לאשתו. מצווה להרבות בלילה בסיפור יציאת מצרים ובניסים ובנפלאות שעשה ה' לאבותינו או בלימוד הלכות פסח, עד שמתחילים להתנמנם, שכל המרבה בסיפור יציאת מצרים במשך הלילה - הרי זה משובח.