הסעודה מצוות אכילת מרור וכורך מצוות אכילת מצה ההגדה חציית המצה האמצעית ושמירת האפיקומן כרפס ונטילה מצוות הֲסָבָה ארבע כוסות היין ההכנות לסדר משמעויות בהגדה כנגד ארבעה בנים דברה תורה מצווה לפתוח את הסדר בשאלה
- - םידעומו תבש - םידעומו תבש - םידעומו תבש

האפיקומן

1 דק'

האפיקומן

האזן למושג:

בסיום הסעודה אוכלים את ה'אפיקומן'. 'אפיקומן' היה שמו של הקינוח המתוק שהיו אוכלים בסיום הסעודה בכל השנה. אולם בליל הסדר היו מסיימים את הסעודה באכילת בשר קורבן הפסח, ומרוב חביבות המצווה, קראו לאכילתה 'אפיקומן', כלומר הסיום הטעים של סעודת ליל הסדר. ולא אכלו לאחר מכן דבר, כדי שטעם המצווה יישאר בפה עד סוף הלילה. לאחר חורבן בית המקדש תיקנו חכמים כזכר לזה, לסיים את הסעודה באכילת מצה, שהיא המצווה שנותרה לנו עכשיו, וממילא היא ה'אפיקומן' שלנו. את האפיקומן יש לאכול על השובע, היינו כששבעים אך עדיין נהנים לאכול עוד. 

לאכילת ה'אפיקומן' אוכלים כשיעור של שליש מצת מכונה. לוקחים אותו מהמצה החצויה ששמרו ל'אפיקומן' מתחילת הסדר, וכיוון שבדרך כלל אין בה כשיעור המספיק לכל המסובים, עורך הסדר נוטל עוד מצות שמורות ונותן לכל אחד כגודל של כשליש מצת מכונה. אם ה'אפיקומן' שנשמר מתחילה אבד, אפשר ליטול מצות שמורות אחרות. 

לאחר אכילת ה'אפיקומן' אסור לאכול עד סוף הלילה שום מאכל, כדי שלא להפיג את טעם המצה. ורק עוד שתי כוסות של יין נשאר לשתות. ואסור להוסיף ולשתות עוד יין או משקה משכר אחר, כדי שלא להיראות כמוסיפים על מספר ארבע הכוסות. אבל מים מותר לשתות בלא הגבלה. הרוצה לשתות קפה כדי שיוכל להמשיך לעסוק בהלכות הפסח ובסיפור יציאת מצרים - רשאי.

סיום הסדר סיום הסדר