הנרות מצוות הדלקת נרות חנוכה הודאה ושמחה האור שמאיר את החושך - תורה שבעל פה ההישגים הרוחניים לדורות משברים בבית חשמונאי מרד החשמונאים מלכות יוון וגזרותיה
- - םידעומו תבש - םידעומו תבש - םידעומו תבש

מקום ההדלקה

0.5 דק'

מקום ההדלקה

האזן למושג:

מצווה להדליק את נרות החנוכה במקום שהעוברים ברחוב יוכלו לראותם, כדי לפרסם את הנס. כיוון שרוב האנשים גרים כיום בבתי קומות, המקום הטוב להדלקת הנרות הוא על אדן החלון הפונה לרחוב. אמנם גם המדליק בתוך ביתו על שולחנו יוצא ידי חובה. 

הגרים בבית פרטי שדלתו פונה לרחוב, עדיף שידליקו את הנרות סמוך לפתח ביתם מבחוץ, כדי שהעוברים ברחוב יראו אותם. ויניחו את הנרות בצד שמאל של הנכנס לבית, כדי שהמזוזה תהיה בימין והחנוכייה בשמאל, וכך הנכנס לבית יהיה מוקף במצוות. כדי שהנרות לא ייכבו מהרוח, יש להניחם בתוך תיבת זכוכית שתגן עליהם. אם פתח הבית אינו נשקף לעוברים ברחוב, עדיף שידליקו את הנרות על אדן החלון הפונה לרשות הרבים. 

זמן ההדלקה זמן ההדלקה הדלקה בבית כנסת ובמקומות ציבוריים ט"ו בשבט ראש השנה לאילנות