מקום ההדלקה הנרות מצוות הדלקת נרות חנוכה הודאה ושמחה האור שמאיר את החושך - תורה שבעל פה ההישגים הרוחניים לדורות משברים בבית חשמונאי מרד החשמונאים מלכות יוון וגזרותיה
- - םידעומו תבש - םידעומו תבש - םידעומו תבש

זמן ההדלקה

1 דק'

זמן ההדלקה

האזן למושג:

מצווה להדליק את הנרות משעה שמחשיך, בזמן שהנרות נראים והנס מתפרסם. לפיכך זמן ההדלקה הוא משעת צאת הכוכבים ועד שהמאחרים לסיים את עבודתם חוזרים לביתם. בעבר זה היה עד חצי שעה אחר צאת הכוכבים, וכן ראוי לנהוג גם כיום. אולם בשעת הצורך אפשר לאחר את הדלקת הנרות עד השעה תשע. יש להקפיד שלא לאכול אפילו ארוחה קלה לפני קיום המצווה. בשעת הדחק, כשיש צורך גדול להשתתף בארוחה, אם חבר או בן משפחה יתחייב להזכיר לו להדליק נרות, מותר להשתתף בארוחה לפני הדלקת הנרות.

מי שלא הספיק להדליק נרות עד השעה תשע, כל עוד לא נגמר הלילה - עליו להדליק, ויברך על ההדלקה רק אם יש סבירות גבוהה שיעבור אדם ברחוב ויראה את נרותיו, או שיש בביתו אדם נוסף, כגון אשתו או אחד מבני ביתו, שיראה את נרותיו. ואם כבר עלה השחר, הפסיד את מצוות אותו היום.

הנצרך לצאת מביתו לפני צאת הכוכבים, יכול בשעת הדחק להקדים את ההדלקה עד ארבעים דקות לפני שקיעת החמה, ובתנאי שהנרות ידלקו שעה וחצי, כך שידלקו חצי שעה אחר צאת הכוכבים. 

כאשר חלק מבני המשפחה נמצאים בבית בזמן צאת הכוכבים וחלק צפויים לאחר, הנמצאים בבית ידליקו בזמן המובחר, והמאחרים ידליקו כשיחזרו. ואם ירצו שכל בני המשפחה ישתתפו יחד בהדלקה, כל עוד מדובר על הדלקה לפני השעה תשע, אפשר לדחות את ההדלקה לזמן המשותף, ובתנאי שלא יאכלו לפני כן. 

בערב שבת מדליקים את נרות החנוכה כעשרים דקות לפני השקיעה, ומיד לאחר מכן מדליקים את נרות השבת. לנרות חנוכה צריך להדליק נרות שידלקו שעה ורבע, כדי שימשיכו לדלוק חצי שעה אחר צאת הכוכבים.

הדלקה בבית כנסת ובמקומות ציבוריים הדלקה בבית כנסת ובמקומות ציבוריים ט"ו בשבט ראש השנה לאילנות