מצוות הדלקת נרות חנוכה הודאה ושמחה האור שמאיר את החושך - תורה שבעל פה ההישגים הרוחניים לדורות משברים בבית חשמונאי מרד החשמונאים מלכות יוון וגזרותיה
- - םידעומו תבש - םידעומו תבש - םידעומו תבש

הנרות

1 דק'

הנרות

האזן למושג:

כל השמנים והפתילות כשרים לנר חנוכה, וככל שהנר מאיר יפה יותר, כך הוא מהודר יותר. יש מהדרים להדליק בנרות שעווה או פראפין שאורם חזק ויפה. ויש מהדרים להדליק בשמן זית, שאורו צלול, והוא גם מזכיר את נס פך השמן. צריך שיהיה בנרות חומר בעירה שיכול לדלוק במשך חצי שעה לפחות. המהדרים מכינים נרות שידלקו שעתיים ואף יותר. 

ראוי להדר להדליק את הנרות בחנוכייה נאה. מי שאין לו חנוכייה יכול להדביק את נרות השעווה על משטח ישר ולהדליקם. יש להקפיד שיהיה רווח בין הנרות, כדי שכל נר ייראה לבדו. 

השַׁמָּשׁ: רבים נוהגים להדליק נר אחד נוסף שנקרא 'שַׁמָּשׁ', ומניחים אותו סמוך לחנוכייה, כדי שאם יצטרכו אור, ישתמשו לאורו ולא לאור הנרות שמיועדים למצווה ואסור ליהנות מהם. אמנם כאשר יש בחדר תאורה חשמלית אין צורך בשמש, ואף על פי כן נהגו רבים להדליק שמש, כדי להבליט את ההבדל שבין נרות המצווה שאסור לנו להשתמש לאורם לנר השמש שמותר לנו להשתמש לאורו. 

נורות חשמל: אין לקיים את המצווה בנורות חשמל, מפני שאין בהן פתילה וחומר בעירה, והנרות צריכים להיות דומים לנרות שבמקדש. כשאין לאדם נר כשר, ידליק נורות חשמל בלא ברכה. יש נוהגים להעמיד במקומות ציבוריים חנוכיות גדולות עם נורות חשמל שאורן נראה למרחק רב, ואף שאין מקיימים בהן את המצווה, יש בהן מעלה של פרסום נס החנוכה.

מקום ההדלקה מקום ההדלקה זמן ההדלקה הדלקה בבית כנסת ובמקומות ציבוריים ט"ו בשבט ראש השנה לאילנות