הקדמה למלאכות הכנת המזון כללי המלאכות מהתורה ומדברי חכמים יסוד איסורי התורה ותקנות חכמים ל"ט מלאכות שביתה ממלאכת הַמִּשְׁכָּן
- - םידעומו תבש - םידעומו תבש - םידעומו תבש

מלאכת בישול

0.5 דק'

האזן למושג:

מלאכת בישול היא מלאכה שנועדה להכשיר או להשביח דברי מאכל על ידי חום. הכלל היסודי בהלכות שבת הוא, שאסור ליצור דבר חדש, לפיכך האיסור בבישול הוא להפוך מאכל חי למבושל. וכל עוד המאכל לא מבושל כל צורכו, אסור להמשיך לבשלו. אבל אם המאכל כבר מבושל, אין איסור לחממו, משום שהחימום אינו יוצר בו מהות חדשה. ואימתי המאכל נחשב מבושל כל צורכו? מעת שניתן להגישו לפני אורחים בלא צורך להתנצל. האיסור לבשל מים הוא בהעברתם ממצב של צוננים למצב של חמים.

השימוש בפלטה של שבת השימוש בפלטה של שבת מיחם של שבת מלאכת בורר מלאכת טוחן מלאכת לש הטיפול בגוף איפור הפנים מים חמים מדוד חשמלי ודוד שמש רחצה בשבת כיבוס תופר, מדביק, קושר וקורע מלאכת הַבְעָרָה חשמל מכשירים חשמליים מלאכות בבית ובכלים כתיבה ומחיקה וצביעה מלאכות בצומח מלאכות בבעלי חיים מלאכת הוצאה ורשויות שבת תחום שבת