חשמל מלאכת הַבְעָרָה תופר, מדביק, קושר וקורע כיבוס רחצה בשבת מים חמים מדוד חשמלי ודוד שמש איפור הפנים הטיפול בגוף מלאכת לש מלאכת טוחן מלאכת בורר מיחם של שבת השימוש בפלטה של שבת מלאכת בישול הקדמה למלאכות הכנת המזון כללי המלאכות מהתורה ומדברי חכמים יסוד איסורי התורה ותקנות חכמים ל"ט מלאכות שביתה ממלאכת הַמִּשְׁכָּן
- - םידעומו תבש - םידעומו תבש - םידעומו תבש

מכשירים חשמליים

2 דק'

האזן למושג:

טלפון ורמקול: גם כאשר קו הטלפון פתוח מערב שבת, או הרמקול מופעל מערב שבת, אסור לדבר בהם בשבת, משום שהדיבור דרכם מגביר במישרין את זרמי החשמל, וזה נחשב כהגברת אש. אבל מותר לכבד-שמיעה להשתמש במכשיר שמיעה חשמלי המוצמד לאוזנו, כי המדברים אליו אינם מדברים ישירות למכשיר, אלא מדברים כדרך העולם, והמכשיר שבאוזן מופעל בעקיפין, בדרך 'גרמא' (לעיל ה). יש להפעיל את מכשיר השמיעה מערב שבת, ובמשך השבת אין להגביר או להפחית את הזרם שבמכשיר. לפני השינה יש להסיר את המכשיר מהאוזן ולא לכבותו, ולמחרת בבוקר להחזירו בלא להפעילו. 

פתיחת מקרר: כאשר פתיחת דלת המקרר מדליקה נורה או מפעילה מנגנונים חשמליים אחרים - אסור לפותחה. לכן מקפידים לפני השבת לכבות את הנורה שבמקרר ולכוון את המקרר למצב-שבת, ובבתים רבים, מחמת החשש שמא ישכחו לכבות את הנורה, מנתקים אותה לכל השבוע. 

מעלית: אסור להפעיל מעלית בשבת, אבל מותר להשתמש ב'מעלית-שבת' הפועלת באופן אוטומטי בלא שהאדם מפעיל אותה בשבת.

דלת חשמלית: אסור להתקרב לדלת חשמלית כדי לפותחה. הנקלע למלון שיש לו דלתות חשמליות, צריך למצוא פתח חלופי שאין מפעילים בו מערכת חשמלית. כאשר נוכרי התקרב לדלת ופתחה, מותר להצטרף אליו. וכן מותר להצטרף לנוכרי שצריך לעלות במעלית לקומה הרצויה. 

מצלמה ותאורה: מותר לעבור במקום שמותקנת בו מצלמה שמצלמת את העוברים ושבים, מפני שההולך שם אינו מעוניין להצטלם. כמו כן מותר להיכנס בשער שמותקנת בו מערכת לגילוי מתכות, הואיל והפעילות החשמלית מתבצעת מאליה. וכן מותר ללכת במקום שהותקנה בו מערכת שמירה חשמלית שמדליקה אור בעת שעוברים בסביבתה, מפני שהעוברים שם לתומם אינם מעוניינים בכך. אבל חובה לנתק את התאורה שנדלקת בעת שנכנסים לשביל הגישה לבית, שהואיל והותקנה כדי להאיר להם, כל ההולכים בשביל נחשבים כמדליקים את האור בכוונה.

פעילות חיישנים: מותר ללכת בבית שמערכת האזעקה שלו מושבתת אבל החיישנים ממשיכים לפעול, וכל אימת שעוברים במקומות מסוימים נדלקות נורות לד או שתמונת העובר שם נקלטת על מסך. ואם אפשר, עדיף לנתק את המערכת שלא תפעל. 

מערכות אזעקה: שני פתרונות ישנם לבתים שנזקקים למערכת אזעקה מפני גנבים. האחד, להפעיל את המערכת בערב שבת על ידי שעון-שבת, כך שרק בשעות שילכו לישון המערכת תפעל. השני, להיעזר במפתח 'גרמא' שמותקן על ידי מכונים הלכתיים לצורך זה. העיקרון של מפתח זה, שאינו פותח או סוגר מיד את המערכת, אלא גורם לפתיחתה או לסגירתה לאחר כעשר דקות בדרך של 'גרמא', וכבר למדנו שלצורך גדול 'גרמא' מותר.

אזעקה שהופעלה בטעות: כאשר מחמת נגיעה במכונית או כניסה לא זהירה לבית, האזעקה החלה לצפור ולהפריע לשכנים. אם הדבר אירע ביום והאזעקה עומדת להפסיק תוך זמן קצר באופן שלא גורם צער לאנשים, אין לעשות פעולה כדי לכבותה. אבל אם היא עומדת לצפור זמן רב ביום, או בלילה ואפילו לזמן קצר - מותר להפסיק את פעולתה בשינוי, כגון בלחיצה בגב האצבע. שכן ההדלקה אסורה מהתורה והכיבוי מדברי חכמים, ואם מכבים בשינוי האיסור פחות חמור ('שבות דשבות'), והתירו חכמים לעשותו כדי למנוע צער גדול.

מלאכות בבית ובכלים מלאכות בבית ובכלים כתיבה ומחיקה וצביעה מלאכות בצומח מלאכות בבעלי חיים מלאכת הוצאה ורשויות שבת תחום שבת