מלאכת לש מלאכת טוחן מלאכת בורר מיחם של שבת השימוש בפלטה של שבת מלאכת בישול הקדמה למלאכות הכנת המזון כללי המלאכות מהתורה ומדברי חכמים יסוד איסורי התורה ותקנות חכמים ל"ט מלאכות שביתה ממלאכת הַמִּשְׁכָּן
- - םידעומו תבש - םידעומו תבש - םידעומו תבש

הטיפול בגוף

1 דק'

האזן למושג:

אסור לאדם לגזוז בשבת את שערותיו או ציפורניו. וכן אסור להסיר יבלות או עור מדולדל או מתקלף. הגוזר את הדברים הללו בשינוי עובר באיסור מדברי חכמים. אמנם כאשר הציפורן נחתכה ברובה והיא גורמת צער, התירו חכמים לחתוך אותה בשינוי ביד או בשיניים. כיוון שגזיזת שיער אסורה, גם סירוק שיער אסור, משום שבעת הסירוק נתלשות שערות. אבל מותר לסדר את השיער, ולשם כך מותר להשתמש במברשת ששערותיה רכות, או שיש רווח גדול בין שיניה, באופן שיש סיכוי סביר שלא תיתלש שום שערה. ואז גם אם במקרה נתלשו שערות, אין בזה איסור, הואיל ולא התכוון לכך. 

סיכה: מותר לסוך את הידיים והגוף בשמן כדרך שאנשים רגילים לסוך את עצמם להנאתם. אבל אסור למרוח קרם שאינו נוזלי, היינו שאם יניחו אותו על משטח לא יתפשט. אמנם כשיש צורך גדול, כמו צורך רפואי, מותר למרוח היטב על הגוף קרם שאינו נוזלי באופן שכולו יבלע בעור. 

מותר להשתמש בסבון, ורבים מהדרים להשתמש בסבון נוזלי. מצחצחים שיניים בשבת. אמנם כאשר ישנה ודאות שהצחצוח יוריד דם, אסור לצחצח שיניים. כמו כן אסור לגרד בפצע ולהוציא ממנו דם. 

מותר להשתמש במגבונים לחים לצורך ניקוי תינוק ומקומות מלוכלכים שבגוף, ולצורך ניקוי שולחן ומרצפות. המתפנה רשאי להרטיב נייר טואלט במים כדי להיטיב את הניקיון.

איפור הפנים איפור הפנים מים חמים מדוד חשמלי ודוד שמש רחצה בשבת כיבוס תופר, מדביק, קושר וקורע מלאכת הַבְעָרָה חשמל מכשירים חשמליים מלאכות בבית ובכלים כתיבה ומחיקה וצביעה מלאכות בצומח מלאכות בבעלי חיים מלאכת הוצאה ורשויות שבת תחום שבת