אמצעי מניעה גדרי המצווה פרו ורבו קשיים בקיום המצווה ד - מעלת המצווה וכוונות בקיומה המצווה הקבועה ומה שנוסף לה מצוות עונה (יחסי אישות)
- - החפשמ - החפשמ - החפשמ - החפשמ - החפשמ - החפשמ

בני זוג שלא זכו לילדים

0.5 דק'

בני זוג שלא זכו לילדים

האזן למושג:

קשים ייסוריהם של בני זוג שלא זכו לילדים, ולמרות הקושי - מצווה עליהם להאמין שהכל לטובה כדי לזככם ולהרבות את אושרם בעולם הזה ובעולם הבא. בנוסף לטיפולים הרפואיים, מצווה שיתפללו לה'. לעיתים, כאשר מדובר בנשמות יקרות, יש קושי להורידן לעולם, ורק על ידי תפילות ההורים והתחזקותם בתורה ובחסד - העולם נעשה מוכן לקראתן. לכן מצינו צדיקים וצדיקות שהיו עַקרים. וכן למדנו מחנה, שבזכות תפילתה בוקעת השחקים נולד שמואל, שהיה הנביא הגדול אחרי משה רבנו. 

אם עברו עשר שנים ובני הזוג לא נפקדו, ולפי האבחון הרפואי יש אפשרות שייפקדו בנישואין אחרים, מצווה עליהם להתגרש כדי להתחתן בשנית. אם הם אוהבים מאוד והפירוד גורם להם צער נורא, מותר להם להישאר יחד. כיום לפתרון בעיות מסוימות ניתן להיעזר בפונדקאית. 

אם יאמצו ילד, יקיימו מצווה גדולה, שאמרו חכמים: "כל המגדל יתום ויתומה בתוך ביתו, מעלה עליו הכתוב כאילו ילדו". ואם יעסקו בחינוך, ויתמסרו לחנך את תלמידיהם לתורה, למצוות ולדרך ארץ, מבחינה מסוימת תלמידיהם ייחשבו כילדיהם. גם תרומה כספית לחינוך ילדים במצוקה יכולה להיחשב כתחליף מסוים למצוות פרו ורבו.

נחמת חשוכי ילדים נחמת חשוכי ילדים