בני זוג של ההורים יחס הגר להוריו הביולוגיים ילדים מאומצים הורים גרושים הורים רשעים עד היכן כיבוד הורים מצווה להעריך את ההורים ולדון אותם לכף זכות גבולות כיבוד ההורים מגורים בקרבת ההורים כְּבוֹד הורים - מורא כיבוד הורים - סיוע שני חלקי המצווה יחסי הורים וילדים חוליה בשרשרת הנצח
- - החפשמ - החפשמ - החפשמ - החפשמ - החפשמ - החפשמ

מצוות הכבוד לזקני המשפחה

0.5 דק'

מצוות הכבוד לזקני המשפחה

האזן למושג:

מצווה על כל אדם לכבד את סבו וסבתו, אלא שמצוות כיבוד ההורים קודמת ומחייבת יותר. מצווה שיכבד אדם את אחיו ואחיותיו הגדולים, ואת דודיו ודודותיו. אמנם מדובר בכבוד כללי, פחות מהחיוב כלפי הסבים. חייב האיש בכבוד הורי אשתו, וחייבת האשה בכבוד הורי בעלה. אבל אין כבוד זה ככבוד אב ואם, אלא ככבוד שמכבדים אנשים נכבדים וזקנים.

לא יפלה אדם בין ילדיו בירושה לא יפלה אדם בין ילדיו בירושה