הורים גרושים הורים רשעים עד היכן כיבוד הורים מצווה להעריך את ההורים ולדון אותם לכף זכות גבולות כיבוד ההורים מגורים בקרבת ההורים כְּבוֹד הורים - מורא כיבוד הורים - סיוע שני חלקי המצווה יחסי הורים וילדים חוליה בשרשרת הנצח
- - החפשמ - החפשמ - החפשמ - החפשמ - החפשמ - החפשמ

ילדים מאומצים

1 דק'

ילדים מאומצים

האזן למושג:

ילדים מאומצים חייבים מצד המוסר לכבד את הוריהם המאמצים בכל ענייני הכבוד והמורא שילדים ביולוגיים חייבים. הפליגו חכמים בשכרם של המאמצים ילדים עזובים, ואמרו שיש לקב"ה אוצרות בגן עדן למתן שכר לצדיקים, ובתוכם אוצר מיוחד למתן שכר למגדלים ילדים עזובים.

ילדים מאומצים פטורים מכיבוד הוריהם הביולוגיים, שהואיל והסכימו לוותר עליהם ומסרום לאימוץ, ויתרו על כך שיכבדום, וההלכה היא, שהורים שוויתרו על כבודם - כבודם מחול. ולכן אין על ילדיהם חובה לחפשֹם ולכבדם. ואף על פי כן טוב שילדים מאומצים יכירו את הוריהם הביולוגיים ובני משפחתם, מפני שאם יכירום ויכבדום - יקיימו מצווה. ואולי הוריהם ויתרו עליהם בשעתם הקשה, ואחר כך הצטערו, ועתה הם נכספים לקשר עמהם, ולכן טוב שיחפשום. בנוסף, ייתכן שאם לא יכירום, יבואו להתחתן עם קרובים האסורים עליהם, כגון אח עם אחותו. אמנם כאשר ההורים המאמצים עלולים להצטער מזה מאוד, עדיף שלא לברר מי ההורים הביולוגיים, מפני שחובה על הילדים המאומצים לכבד את הוריהם המאמצים, ומאידך את ההורים הביולוגיים שוויתרו עליהם אינם חייבים לכבד. כמו כן כאשר יש חשש שהגילוי והחשיפה עלולים ליצור משבר בנפשם של הילדים - עדיף שלא יחפשום. ומי שמסופק בזה, מוטב שיתייעץ עם אדם חכם, מנוסה וירא שמיים, שמכיר אותו היטב.

יחס הגר להוריו הביולוגיים יחס הגר להוריו הביולוגיים בני זוג של ההורים מצוות הכבוד לזקני המשפחה לא יפלה אדם בין ילדיו בירושה