ילדים מאומצים הורים גרושים הורים רשעים עד היכן כיבוד הורים מצווה להעריך את ההורים ולדון אותם לכף זכות גבולות כיבוד ההורים מגורים בקרבת ההורים כְּבוֹד הורים - מורא כיבוד הורים - סיוע שני חלקי המצווה יחסי הורים וילדים חוליה בשרשרת הנצח
- - החפשמ - החפשמ - החפשמ - החפשמ - החפשמ - החפשמ

יחס הגר להוריו הביולוגיים

0.5 דק'

יחס הגר להוריו הביולוגיים

האזן למושג:

גר שהתגייר חייב להמשיך לכבד את הוריו, ואף שבעת שהתגייר הרי הוא כנולד מחדש, מצד המוסר חובה עליו לנהוג בהם כבוד, שהרי הם הולידוהו וגידלו אותו. לפיכך, כשיזדקקו לעזרה - חובה עליו לסייע להם, וכשיחלו - יתפלל לרפואתם, ולאחר מותם - נכון שיאמר עליהם קדיש.

לעיתים ישנה בעיה, מצד אחד הגר רוצה להתנהג כיאות כלפי הוריו, ומצד שני, אם הם אינם מכבדים את אמונתו ודרכו, הוא חושש שילדיו ייגררו אחרי דתם ואומתם. ואזי הגר צריך למצוא את דרך האמצע, לכבד תוך שמירת מרחק כדי שלא להינזק.

בני זוג של ההורים בני זוג של ההורים מצוות הכבוד לזקני המשפחה לא יפלה אדם בין ילדיו בירושה