ישיבת שבעה סעודת הבראה הלוויה והספדים קבורה וכבוד המת קריעה אוננים שבעת הקרובים האבלים פשר המוות
- - החפשמ - החפשמ - החפשמ - החפשמ - החפשמ - החפשמ

ספירת שבעת הימים וסיומם

0.5 דק'

ספירת שבעת הימים וסיומם

האזן למושג:

מקצת היום נחשב ככולו, לפיכך אם החלו לשבת מעט לפני שקיעת החמה, כשתשקע החמה יסתיים היום הראשון. וביום השביעי בבוקר, מנחמים אותם מעט ואומרים להם לקום מהשבעה, ובכך מסתיימים מנהגי שבעת הימים. יש נוהגים לומר אז צידוק הדין ונוסח נחמה, ובכך מקימים את האבלים מהשבעה. רבים מהאבלים נוהגים לאחר קימתם מהשבעה ביום השביעי לפקוד את קברו של הנפטר, כדי לומר לידו פרקי תהלים לעילוי נשמתו. וכן ביום השלושים.

שבת וחג שבת וחג ניחום אבלים אבלות שלושים ושנה עילוי נשמה וקדיש הקמת מצבה יום השנה (יארצייט)