עילוי נשמה וקדיש אבלות שלושים ושנה ניחום אבלים שבת וחג ספירת שבעת הימים וסיומם ישיבת שבעה סעודת הבראה הלוויה והספדים קבורה וכבוד המת קריעה אוננים שבעת הקרובים האבלים פשר המוות
- - החפשמ - החפשמ - החפשמ - החפשמ - החפשמ - החפשמ

הקמת מצבה

0.5 דק'

הקמת מצבה

האזן למושג:

משתדלים להעמיד מצבה על הקבר עד יום השלושים, וכותבים עליה את שם הנפטר ושמות הוריו ותאריכי לידתו ופטירתו. וכן אפשר להוסיף תארים ומידות טובות שהיו בו בלא הפרזה, כי ההפרזה גורמת שיחמירו בדינו בבית דין של מעלה. כשאפשר, עדיף שבני זוג יהיו קבורים יחד, כפי שהיו בחייהם, וכדי להקל על ילדיהם לפקוד יחד את קברם. הפוקדים את הקבר נוהגים להניח על המצבה אבן קטנה לסימן שהיו שם. ישנו מנהג, שמקורו באומות העולם, לכבד את הקבר בהנחת זר פרחים, ויש יהודים שאימצו את מנהגם, ואף שאין בזה מצווה גם אין בזה איסור.

יום השנה (יארצייט) יום השנה (יארצייט)