ניחום אבלים שבת וחג ספירת שבעת הימים וסיומם ישיבת שבעה סעודת הבראה הלוויה והספדים קבורה וכבוד המת קריעה אוננים שבעת הקרובים האבלים פשר המוות
- - החפשמ - החפשמ - החפשמ - החפשמ - החפשמ - החפשמ

אבלות שלושים ושנה

1 דק'

אבלות שלושים ושנה

האזן למושג:

לאחר סיום שבעת ימי האבלות, נמשכת האבלות במידה פחותה עד סוף שלושים הימים, ובסיום השלושים מסתיימים כל מנהגי האבלות. זולת ילדים שמתאבלים על אחד מהוריהם, שאבלותם נמשכת שנים עשר חודשים.

במשך שלושים הימים אין להסתפר ולהתגלח. אין משתתפים בשמחות כגון חתונות ושאר שמחות של מצווה, וקל וחומר שאין משתתפים בשמחות חולין. אין שומעים מוזיקה שמחה ואף מוזיקה רגילה אין שומעים בקול רם. אין קונים בגדים ורהיטים ושאר דברים משמחים. בשעת הצורך מותר לאָבֵל לקנות מתנה לקרוביו. בסעודה שקטה אצל ידידים מותר להשתתף, אבל אסור לאָבֵל לקיים סעודה כזו בביתו. אין משתתפים בטיולים ונופש שעיקרם להנאה ולשמחה, אבל לשם לימוד או מנוחה, מותר. ילדים שמתאבלים על הוריהם ממשיכים במנהגי האבלות הללו שנים עשר חודש. ולאחר שחבריהם מעירים להם ששערם ארוך, הם רשאים להסתפר.

חתונה: כאשר יש צורך שהאבלים ישתתפו בשמחת נישואין, כגון שייגרם צער רב לחתן או לכלה אם לא ישתתפו, נוהגים להשתתף בחופה בלבד ולא בסעודה. כאשר האבלים קרובים מאוד לחתן או לכלה, כגון אחים, אפשר שהאבלים יאכלו בנפרד, ולא יימצאו באולם בעת שרוקדים או משמיעים מוזיקה, כדי שלא יפגעו בכבוד הנפטר שעליו הם מתאבלים. ואם יהיה להם תפקיד משמעותי באירוח המוזמנים ובהגשת האוכל, מותר להם להיות עימם באולם גם בעת שמשמיעים מוזיקה. כאשר האבלים הם הורים של החתן או הכלה, עליהם להשתתף בכל מהלך החתונה כדי לא לפגוע בשמחה, אולם בריקודים לא ישתתפו, ורק בעת שהחתן או הכלה יבקשו מהם לרקוד עמהם, ישתתפו מעט בריקודים. אין דוחים חתונה שכבר נקבעה מחמת אבלות שלושים של החתן או הכלה.

עילוי נשמה וקדיש עילוי נשמה וקדיש הקמת מצבה יום השנה (יארצייט)