האיסורים על מאכלי נוכרים מאכלים מסוכנים ואזהרות בריאות הפרדת הבשר והחלב במטבח שלא לאכול חלב אחר בשר ולהיפך איסור בשר בחלב חָלָב ביצים מתנות לכהנים מבעלי חיים איסור דם והכשרת הבשר גיד הַנָּשֶׁה חֵלֶב בשר כשר וחָלָק שחיטה המינים המותרים והאסורים אכילת בשר איסור שרצים ותולעים הפרשת חלה תרומות ומעשרות כיום תרומות ומעשׂרות כִּלְאֵי הכרם חדש וערלה
- - םוקמל םדא ןיב - םוקמל םדא ןיב - םוקמל םדא ןיב

פת נוכרי

0.5 דק'

פת נוכרי

האזן למושג:

אסור לאכול לחם או עוגות או כל מאפה ממיני דגן שנוכרי אפה, ואם יהודי השתתף באפייה, כגון שהדליק את האש או השתתף בהדלקתה, מותר. במקום שאין אופה יהודי, כאשר ידוע שכל מרכיביה של הפת כשרים, אפשר לקנות פת מאופֶה נוכרי, שהואיל והוא מוכר את מאפיו לרבים, אין כל כך חשש קירוב דעת. אבל במקום שמצוי אופה ישראל, כמו במדינת ישראל, אין היתר לקנות פת או שאר מאפים שנאפו על ידי נוכרי, בלא שיהודי היה שותף באפייה.

בישולי נוכרים בישולי נוכרים חולה סיעודי חלב וגבינה של נוכרים האיסורים החמורים ביין גויים משקאות אלכוהוליים הרמת כוסית ומסיבה של נוכרים טבילת כלים אכילה אצל חבר יהודי הצורך בהכשר למסעדות ובתי מלון הצורך בהכשר למזון תעשייתי סוגי ההכשרים האיסור לסחור במאכלים אסורים