בישולי נוכרים פת נוכרי האיסורים על מאכלי נוכרים מאכלים מסוכנים ואזהרות בריאות הפרדת הבשר והחלב במטבח שלא לאכול חלב אחר בשר ולהיפך איסור בשר בחלב חָלָב ביצים מתנות לכהנים מבעלי חיים איסור דם והכשרת הבשר גיד הַנָּשֶׁה חֵלֶב בשר כשר וחָלָק שחיטה המינים המותרים והאסורים אכילת בשר איסור שרצים ותולעים הפרשת חלה תרומות ומעשרות כיום תרומות ומעשׂרות כִּלְאֵי הכרם חדש וערלה
- - םוקמל םדא ןיב - םוקמל םדא ןיב - םוקמל םדא ןיב

חולה סיעודי

0.5 דק'

חולה סיעודי

האזן למושג:

איסור בישולי נוכרים קיים גם כאשר הנוכרי מבשל בבית ישראל. ורק כאשר מדובר בחולה סיעודי, שאין לו קרובי משפחה שיכולים לבשל עבורו, אפשר להקל שהעובד הנוכרי שסועד אותו יבשל לו. אבל לאורחים של החולה אסור לאכול מתבשיליו, אלא אם כן בישל מאכלים שנאכלים חיים, שאין בהם איסור בישולי נוכרים.

חלב וגבינה של נוכרים חלב וגבינה של נוכרים האיסורים החמורים ביין גויים משקאות אלכוהוליים הרמת כוסית ומסיבה של נוכרים טבילת כלים אכילה אצל חבר יהודי הצורך בהכשר למסעדות ובתי מלון הצורך בהכשר למזון תעשייתי סוגי ההכשרים האיסור לסחור במאכלים אסורים