סוגי ההכשרים הצורך בהכשר למזון תעשייתי הצורך בהכשר למסעדות ובתי מלון אכילה אצל חבר יהודי טבילת כלים הרמת כוסית ומסיבה של נוכרים משקאות אלכוהוליים האיסורים החמורים ביין גויים חלב וגבינה של נוכרים חולה סיעודי בישולי נוכרים פת נוכרי האיסורים על מאכלי נוכרים מאכלים מסוכנים ואזהרות בריאות הפרדת הבשר והחלב במטבח שלא לאכול חלב אחר בשר ולהיפך איסור בשר בחלב חָלָב ביצים מתנות לכהנים מבעלי חיים איסור דם והכשרת הבשר גיד הַנָּשֶׁה חֵלֶב בשר כשר וחָלָק שחיטה המינים המותרים והאסורים אכילת בשר איסור שרצים ותולעים הפרשת חלה תרומות ומעשרות כיום תרומות ומעשׂרות כִּלְאֵי הכרם חדש וערלה
- - םוקמל םדא ןיב - םוקמל םדא ןיב - םוקמל םדא ןיב

האיסור לסחור במאכלים אסורים

0.5 דק'

האיסור לסחור במאכלים אסורים

האזן למושג:

אסור ליהודי לסחור במאכלים שאסורים באכילה מהתורה, כגון: נבלות וטריפות, בשר של בהמות וחיות טמאות, דגים טמאים או שרצים. כשם שאסור לסחור במאכלים שאסורים באכילה מהתורה, כך אסור לגדל בעלי חיים טמאים לצורך מאכל נוכרים. אמנם אם אירע שנפל בחלקו של יהודי מאכל אסור, כגון שבהמתו נטרפה, או שהציב מלכודת לבעלי חיים טהורים ונתפסה בה חיה טמאה - מותר למוכרם לנוכרי.