פת נוכרי האיסורים על מאכלי נוכרים מאכלים מסוכנים ואזהרות בריאות הפרדת הבשר והחלב במטבח שלא לאכול חלב אחר בשר ולהיפך איסור בשר בחלב חָלָב ביצים מתנות לכהנים מבעלי חיים איסור דם והכשרת הבשר גיד הַנָּשֶׁה חֵלֶב בשר כשר וחָלָק שחיטה המינים המותרים והאסורים אכילת בשר איסור שרצים ותולעים הפרשת חלה תרומות ומעשרות כיום תרומות ומעשׂרות כִּלְאֵי הכרם חדש וערלה
- - םוקמל םדא ןיב - םוקמל םדא ןיב - םוקמל םדא ןיב

בישולי נוכרים

0.5 דק'

בישולי נוכרים

האזן למושג:

אסור לאכול תבשילים שבישל נוכרי ויש בהם חשיבות ורגילים להגישם בסעודה מכובדת. אבל במאכלים פשוטים, אין כל כך חשש לקירוב דעת, הואיל והבישול לא היה משמעותי לגביהם, ולכן אין בהם איסור. לפיכך, המאכלים האסורים הם אלו שעומדים בשני כללים: הראשון, שאינם נאכלים כמו שהם חיים, אלא הבישול הוא שמכשירם לאכילה. פירות, רוב הירקות, חלב ומוצריו - נאכלים חיים, ולכן אין בהם איסור בישולי נוכרים. מנגד, בשר, דגן, קטניות, פסטה, חלק מהירקות, אינם נאכלים חיים, ולכן יש בבישולם איסור. הכלל השני, שאפשר לכבד בתבשיל אנשים נכבדים. כיום, בזכות הגיוון והפתיחות, רוב סוגי התבשילים עולים על שולחן נכבדים. ולכן הכלל העיקרי הקובע הוא הראשון, שכל שנאכל חי - אין בו איסור בישולי נוכרים. אין איסור בישולי נוכרים בקפה ומשקאות אלכוהוליים, הואיל ונועדו לשתייה ועיקרם מים שרגילים לשתות אותם חיים.

כאשר ישראל שותף בבישול - התבשיל כשר, כגון שהשביחוֹ על ידי שערבב את תכולתו בעת בישולו, או הניחו על האש או הדליק את האש מתחתיו או הגביר אותה באופן שמועיל לבישול.

חולה סיעודי חולה סיעודי חלב וגבינה של נוכרים האיסורים החמורים ביין גויים משקאות אלכוהוליים הרמת כוסית ומסיבה של נוכרים טבילת כלים אכילה אצל חבר יהודי הצורך בהכשר למסעדות ובתי מלון הצורך בהכשר למזון תעשייתי סוגי ההכשרים האיסור לסחור במאכלים אסורים