המצווה במדינת רווחה האם מצווה לתת צדקה לעני ברחוב גבאי צדקה חכמים וצדיקים האחריות מתפשטת במעגלים סדרי קדימה מעשר עני מצוות הצדקה העקרונות שניתן ללמוד ממתנות עניים משמעות המתנות בעבר חמש מתנות עניים
- - ורבחל םדא ןיב - ורבחל םדא ןיב - ורבחל םדא ןיב

מצוות מעשר כספים

0.5 דק'

מצוות מעשר כספים

האזן למושג:

כמו שציוותה התורה להפריש מהיבול החקלאי תרומות ומעשרות, כך תיקנו חכמים שיתרום כל אדם עשירית (10%) מכל הכנסותיו לתורה ולצדקה. והרוצה לקיים את המצווה בעין טובה יתרום 'חומש' (20%). אבל אין לאדם לתרום יותר מ'חומש', כדי שלא יסכן את עתידו. ורק לעשיר גדול יש מצווה לתת יותר מחומש. מצוות 'מעשר כספים' חלה על כל כסף שמגיע לאדם, והוא יכול להשתמש בו כרצונו. בכלל זה משכורת-נטו, רווחים מהשקעות, כספי מתנות וירושות, וכן קצבאות ילדים ומלגות לימודים שנועדו לשימוש חופשי. אבל כסף שניתן עבור מטרה מסוימת בלבד, פטור ממעשר כספים, כדוגמת כסף שהורים נותנים לילדיהם עבור קניית בית או בגד או כל דבר אחר, וכדוגמת מלגה שניתנה עבור תשלום שכר לימוד בלבד. 

אדם שמצבו הכספי דחוק, פטור ממעשר כספים. אמנם מי שמשתכר בצורה סבירה, והכניס את עצמו להוצאות כבדות בקניית דירה וכיוצא בזה, אינו יכול לטעון שמצבו הכספי דחוק. אלא רק אנשים שמצבם האובייקטיבי דחוק, כגון שהם נמצאים בעשירונים הנמוכים מבחינה כלכלית - פטורים מ'מעשר כספים'.

ייעוד המעשר ייעוד המעשר העשירות הבאה על ידי מעשר קופת צדקה בבית מצוות ההלוואה שמיטת כספים גמ"ח איסור הלוואה בריבית היתר עִסקה משיכת יתר - אוברדרפט ברכה לכל העמים והמשפחות