משפט לפי ההלכה דיני התורה התלויים בסמיכת חכמים משמעות עונש מיתה שבתורה דיני נזיקין - עַיִן תַּחַת עַיִן העדים השופטים
- - ורבחל םדא ןיב - ורבחל םדא ןיב - ורבחל םדא ןיב

מערכת המשפט האידיאלית

0.5 דק'

מערכת המשפט האידיאלית

האזן למושג:

הבטחת הגאולה כוללת בתוכה גם את החזרת סמיכת החכמים והקמת הסנהדרין הגדולה, היא בית הדין הגדול. חכמי הסנהדרין צריכים להיות חכמים בתורה ומבינים במדעים השונים, ובמיוחד בתחומי הכלכלה והחברה והתרבויות השונות, בבחינת "שבעים לשון". כאשר נזכה, חכמים אלו ילבנו את כל משפטי התורה באופן המתאים לחיי החברה והכלכלה בימינו, ויחזירו בהדרגה את משפט התורה השלם למקומו. כלומר חוקי הכנסת ותקנות הציבור ימשיכו להתקיים, ובהדרגה יבחנו חכמי הסנהדרין יחד עם נבחרי הציבור, מה ראוי לשדרג ולשכלל ומה לבטל, וכל זאת תוך שמירה על זכויותיהם של כל האנשים, כדי שלא יהיה אדם שייפגע מתהליך ההתעלות והשיפור של מערכת המשפט. 

בינתיים, ככל שהשופטים יקבלו השראה מערכי התורה ועקרונותיה, ובמקביל תלמידי חכמים, משפטנים וכלכלנים יעמיקו בבירור המשפט הראוי לפי התורה, נתקדם לקראת החזון הגדול של משפט התורה, שירומם את החברה לערכי האמת והשלום.