הבחירה החופשית גילוי האמונה דרך יציאת מצרים ומעמד הר סיני עבודות זרות בימינו איסור כישוף וקסמים היחס לדתות השונות חסידי אומות העולם הנצרות והאסלאם איסור עבודה זרה השילוב של שני הדיברות הראשונים האם האלילים הועילו? תכונת האמונה והנטייה לאלילות מתן תורה אהבת ה' ויראתו
- - ץראהו םעה ,הנומא - ץראהו םעה ,הנומא

סדרי הטבע הם התנאי לבחירה

1 דק'

סדרי הטבע הם התנאי לבחירה

האזן למושג:

כדי שהאדם יוכל לבחור באופן חופשי את דרכו, קבע ה' שהעולם הזה ינהג כמנהגו על פי חוקי הטבע, הגורל וההסתברות הסטטיסטית. חוקים אלו חלים על הצדיקים והרשעים כאחד, ובאים לידי ביטוי בגֶנים השונים שישנם לכל אדם, ובסביבה שבה הוא גדל. לכן ישנם צדיקים שקיבלו מלידתם גֶנים עם נטייה למחלות והם מתים בקיצור ימים, וישנם רשעים שקיבלו מלידתם גנים בריאים והם מאריכים ימים בנעימים. וכן לגבי הסיכויים שהאדם יהיה עשיר או עני, שהם תלויים לרוב בסביבה שבה הוא גדל. בלא זאת לא תיתכן בחירה, מפני שאם כל מי שיחטא יקבל מיד התקף לב או הפסדים כספיים, ומנגד, כל מי שיעשה מצווה מיד יזכה ברווח כספי או בתענוג אחר, הכל יצייתו לצו האלוהי כדי להינצל מהעונש ולקבל את השכר, וכל מעלותיו המיוחדות של האדם שנברא בצלם אלוהים לא יבואו לידי ביטוי. מפני שרק כאשר אדם בוחר בטוב לשם שמיים, לשם הטוב האמיתי ולא כדי לקבל שכר מיידי, הוא מפתח את מידותיו הטובות ומעמיק את הבנתו, ומסוגל להשתתף בשכלול העולם ובתיקונו. לפיכך, עיקר השכר והעונש אינו גלוי בעולם הזה, וישנם צדיקים שסובלים מייסורים, וישנם רשעים שנהנים מתענוגי העולם הזה. על ידי כך עומדת בפני כל אדם בחירה אמיתית. 

השלמת השכר והעונש בעולם הבא השלמת השכר והעונש בעולם הבא השכר והעונש הטבעיים שבעולם הזה הדין וההשגחה בעולם הזה ליחיד השכר והעונש לעם ישראל בעולם הזה מצב הגלות הברית האלוהית עִם ישראל חטא העגל וחטא המרגלים