פרטי הדין בעולם הזה הדין על העולם הזה ועל העולם הבא זמני הדין והשתלשלותו ימי אלול
- - םידעומו תבש - םידעומו תבש - םידעומו תבש

שני ימים של ראש השנה

0.5 דק'

שני ימים של ראש השנה

האזן למושג:

יום טמיר ונעלם הוא ראש השנה, היום שבו בורא ה' את השנה החדשה ומעניק חיים חדשים לכל ברואיו. שורשו בעליונים, מעבר לזמן ולמקום, ולכן הדין שבו וענייניו נסתרים, ומתגלים קמעה קמעה. הוא חל בראש חודש, שבו הלבנה שנעלמה למשך יממה מתחילה להתגלות, ועל שם כך הוא נקרא 'כֵּסֶה' לשון כיסוי. עוד ביטוי להיותו נעלם ומכוסה, שבכל משך התקופה שקידשו את החודש על פי עדים שראו את 'מולד הלבנה', לא יכלו לדעת מראש אימתי יבואו העדים, וממילא אימתי יחול ראש השנה. לכן, למרות שמדין התורה ראש השנה הוא יום אחד, מחמת הספק, בפועל הוצרכו לקיימו במשך יומיים. גם לאחר שהנהיגו לקדש את החודשים על פי חשבון הלוח, קבעו חכמים שנמשיך לקיימו במשך יומיים. הטעם העמוק לזה, שמרוב גובהו של 'ראש השנה', אנו נצרכים ליומיים כדי לקלוט את כל אורו. 

יום הזיכרון יום הזיכרון יום תרועה ומצוות שמיעת השופר משמעות התרועה והתקיעה דיני התקיעה השופר ראש השנה שחל בשבת המלכת ה' בתפילות יום חג שמתבטא בלבוש וסעודות מנהגי ראש השנה