יום הזיכרון שני ימים של ראש השנה פרטי הדין בעולם הזה הדין על העולם הזה ועל העולם הבא זמני הדין והשתלשלותו ימי אלול
- - םידעומו תבש - םידעומו תבש - םידעומו תבש

יום תרועה ומצוות שמיעת השופר

0.5 דק'

יום תרועה ומצוות שמיעת השופר

האזן למושג:

ראש השנה נקרא 'יוֹם תְּרוּעָה'. התרועה היא קולות שבורים וחתוכים שמבטאים חרדה ושבירה של המערכת הקודמת לקראת השלב הבא. מצווה להקיף את התרועה בקול של תקיעה, שהוא קול פשוט וארוך. כלומר בראש השנה נצטווינו לשמוע שלוש סדרות של 'תקיעה תרועה ותקיעה', בסך הכל תשעה קולות. ניתן לתקוע תרועה שמבטאת שברון וצער בשלוש צורות: א) קולות בינוניים הדומים לאנחות שנקראים 'שברים', ב) קולות קצרים כדוגמת בכי קטוע הנקראים 'תרועה', ג) שילוב של שניהם, כדרך אדם שמצטער ונאנח וממשיך בבכי, שילוב זה נקרא 'שברים-תרועה'. כיוון שלכל סוג של תרועה יש ייחוד וערך משלו, תיקנו חכמים לקיים את התרועה בכל שלוש צורותיה. בסדרה הראשונה שלוש פעמים: 'תקיעה, שברים-תרועה, תקיעה', בשנייה שלוש פעמים: 'תקיעה שברים תקיעה', ובשלישית שלוש פעמים: 'תקיעה תרועה תקיעה', סך הכל שלושים קולות. 

משמעות התרועה והתקיעה משמעות התרועה והתקיעה דיני התקיעה השופר ראש השנה שחל בשבת המלכת ה' בתפילות יום חג שמתבטא בלבוש וסעודות מנהגי ראש השנה