דיני התקיעה משמעות התרועה והתקיעה יום תרועה ומצוות שמיעת השופר יום הזיכרון שני ימים של ראש השנה פרטי הדין בעולם הזה הדין על העולם הזה ועל העולם הבא זמני הדין והשתלשלותו ימי אלול
- - םידעומו תבש - םידעומו תבש - םידעומו תבש

השופר

0.5 דק'

השופר

האזן למושג:

שופר הוא הקרן החלולה כשפופרת הגדלה בראש בהמות וחיות. רמז יש בשופר, שצידו הרחב שממנו יוצא הקול הוא הצד שמחובר לראש הבהמה, וכאשר מריעים בשופר, כביכול תוקעים לתוך הנפש הבהמית שבנו, לעורר אותנו לתשובה. 

מצווה שהשופר יהיה של אַיִל (כבש) וכפוף, כדי להזכיר את עקדת יצחק, שבמקומו הקריב אברהם אבינו איל (לעיל ב, ז), וכפיפות השופר רומזת לנו לכפוף את לבבנו לפני ה'. היה קולו של השופר גבוה מאוד או נמוך מאוד או צרוד מאוד - כשר, שכל קולות השופר כשרים. שופר שנחתך והתקצר, כל עוד נותר ממנו טפח (כ-8 ס"מ) כשר.

ראש השנה שחל בשבת ראש השנה שחל בשבת המלכת ה' בתפילות יום חג שמתבטא בלבוש וסעודות מנהגי ראש השנה