פיקוח נפש דוחה שבת בין דתיים לחילוניים ('לפני עיוור') היחס החמור לחילול שבת אימתי אסור ואימתי מותר ליהנות ממלאכת נוכרי איסור הנאה ממלאכה שנעשתה בשבת משחקים לילדים מוקצה הליכה בשבת והתעמלות הכנה משבת לחול וסידור הבית המותר והאסור בקריאה
- - םידעומו תבש - םידעומו תבש - םידעומו תבש

הנסיעה לבית חולים

0.5 דק'

הנסיעה לבית חולים

האזן למושג:

בעת שצריכים להבהיל חולה לבית החולים, יש לנסוע כדרך שרגילים לנסוע ביום חול ברכב פרטי או באמבולנס, וכן לוקחים לחולה כל מה שנצרך לו, כדוגמת תרופות, מסמכים רפואיים, תעודת זהות, בגדים נוספים, מאכלים וכדומה. צריך שגם מלווה אחד ייסע עם החולה או היולדת לבית החולים, כדי לסעדם וכדי לדאוג שהצוות הרפואי יטפל בהם כראוי. אבל אין להתיר לשני מלווים לנסוע עם החולה או היולדת לבית החולים. צריך לנסוע לבית החולים הקרוב, כדי שלא להוסיף בחילול שבת, ורק כאשר יש הוראה רפואית לנסוע לבית החולים המרוחק - מותר לנסוע אליו. 

פעילות צבאית ומשטרתית בשבת פעילות צבאית ומשטרתית בשבת חולה רגיל