היחס החמור לחילול שבת אימתי אסור ואימתי מותר ליהנות ממלאכת נוכרי איסור הנאה ממלאכה שנעשתה בשבת משחקים לילדים מוקצה הליכה בשבת והתעמלות הכנה משבת לחול וסידור הבית המותר והאסור בקריאה
- - םידעומו תבש - םידעומו תבש - םידעומו תבש

בין דתיים לחילוניים ('לפני עיוור')

0.5 דק'

בין דתיים לחילוניים ('לפני עיוור')

האזן למושג:

מצווה שלא להכשיל אדם בעבירה, ולא לסייע לו לעבור עבירה. לפיכך, אסור לאדם לתת ליהודי לחלל שבת ברכוש שלו, ולכן אסור להשאיל לו את הרכב לשבת. מותר להזמין יהודי שאינו שומר שבת לסעודת ליל שבת ולכל השבת, גם כאשר קרוב לוודאי שלאחר סעודת ליל שבת ייסע ברכבו לביתו, ובתנאי שיציעו לו בכנות מקום לישון, שבאופן זה ההזמנה אינה כרוכה בהכרח בחילול שבת. אמנם לעיתים מסיבות חינוכיות צריך להימנע מכך.

יש אוסרים לקיים בבית הכנסת בר מצווה למשפחה חילונית בשבת, כאשר ברור שחלק מהאורחים יגיעו בנסיעה. ויש מתירים, הואיל ואנשי בית הכנסת לא ביקשו מהם לנסוע, ואם לא ייסעו לבית הכנסת ייסעו למקום אחר. למעשה, כאשר האורחים החילונים מכבדים את בית הכנסת, ונזהרים שלא לחלל שבת בתוכו בדיבור בטלפון וכדומה, אין איסור לקיים את בר המצווה בבית הכנסת. אגב, ישנה הצעה נוספת, לקיים את חגיגת העלייה לתורה ביום שני או חמישי.

פיקוח נפש דוחה שבת פיקוח נפש דוחה שבת הנסיעה לבית חולים פעילות צבאית ומשטרתית בשבת חולה רגיל