משלוח מנות מתנות לאביונים תחפושות משמעות מצוות השתייה מצוות השתייה כיצד מצוות השתייה, השמחה והסעודה השמחה והחסד קריאת המגילה חג הפורים זמן הפרזים וזמן המוקפים חומה נס הפורים קיום המצווה בפועל מצוות מחיית עמלק מדיני חודש אדר
- - םידעומו תבש - םידעומו תבש - םידעומו תבש

מדיני משלוח מנות ומתנות לאביונים

0.5 דק'

האזן למושג:

זמן משלוח המנות ונתינת המתנות ביום הפורים, והנותנם בליל פורים לא יצא ידי חובתו. מי שלא מצא אביונים לתת להם מתנות בפורים, יפריש את מתנותיו בפורים וישמרן עד אשר ימצא אביונים. אבל משלוח מנות צריך לתת דווקא ביום הפורים, שאז המצווה להרבות באהבה ושמחה בין רֵעים. 

החושש שלא ימצא אביונים בפורים, יפקיד אצל גבאי צדקה את כסף המתנות לפני פורים, כדי שביום הפורים יחלקם בשליחותו לשני אביונים. וכן מי שיימצא לבדו ביום הפורים, יכול להכין משלוח מנות ולהפקידו בידי חברו, ולמנות אותו שליח למסור בשמו ביום הפורים את משלוח המנות לחבר אחר. ואם לא עשה זאת, יתקשר בפורים לחבר ויבקש שייתן בשמו משלוח מנות לחבר אחר.

משלוח מנות נועד להוסיף אהבה בין אדם לחברו, ועל כן השולח מנות לחברו בעילום-שם לא קיים את המצווה. לעומת זאת, מתנות לאביונים הן כצדקה, ומגמתן לעזור לעני באופן הטוב ביותר. לכן, עדיף כשאפשר, לתת את המתנות לעניים בעילום שם או דרך גבאי צדקה, על מנת שלא יתבייש.

שמחת הפורים מאירה את כל השנה שמחת הפורים מאירה את כל השנה