ההגדה חציית המצה האמצעית ושמירת האפיקומן כרפס ונטילה מצוות הֲסָבָה ארבע כוסות היין ההכנות לסדר משמעויות בהגדה כנגד ארבעה בנים דברה תורה מצווה לפתוח את הסדר בשאלה
- - םידעומו תבש - םידעומו תבש - םידעומו תבש

מצוות אכילת מצה

0.5 דק'

מצוות אכילת מצה

האזן למושג:

כדי לקיים את מצוות אכילה המצה, יש לאכול מהמצה כנפח 'זית', שמחמת הספקות מחמירים להחשיבו כנפח של חצי ביצה (25 מ"ל), שהוא כשליש מצת מכונה, וכגודל זה במצת יד דקה. צריך לאכול את שליש המצה ברציפות, ולכל היותר במשך כשבע דקות. המהדרים אוכלים אחר 'המוציא' שני שיעורי 'זית', שזה כגודל של כשני שליש מצת מכונה. יש להקפיד לאכול את מצת המצווה בהסבה, ומכוונים לקיים בכך את מצוות התורה, וזוכרים שהמצה זכר למצות שאכלו אבותינו כשיצאו ממצרים לחירות. מדברי חכמים מוסיפים ואוכלים עוד שיעור שני 'זיתים' מצה: האחד ב'כורך', היינו עם המרור, והשני בסוף הסעודה ל'אפיקומן'. הרי שבסך הכל המצווה לאכול כשיעור גודל של מצת מכונה אחת, ולמהדרים עוד שליש. 

לפני אכילת המצה נוטלים ידיים בברכה, ועורך הסדר מגביה מעט את המצות שלפניו ומברך שתי ברכות: "על אכילת מצה", ו"המוציא לחם מן הארץ", ומחלק למסובים מהמצות. זמן אכילת המצה והמרור הוא עד חצות הלילה. גם את ה'אפיקומן' צריך לכתחילה לאכול לפני חצות הלילה.

מצוות אכילת מרור וכורך מצוות אכילת מרור וכורך הסעודה האפיקומן סיום הסדר