כרפס ונטילה מצוות הֲסָבָה ארבע כוסות היין ההכנות לסדר משמעויות בהגדה כנגד ארבעה בנים דברה תורה מצווה לפתוח את הסדר בשאלה
- - םידעומו תבש - םידעומו תבש - םידעומו תבש

חציית המצה האמצעית ושמירת האפיקומן

0.5 דק'

חציית המצה האמצעית ושמירת האפיקומן

האזן למושג:

מסדרים לפני עורך הסדר שלוש מצות. העליונה והתחתונה נשארות שלמות כדי לברך 'המוציא' על 'לחם משנה' כמו בכל שבת וחג (לעיל כו, כב). לאחר אכילת הכרפס בוצע עורך הסדר את המצה האמצעית, שכן המצה נקראת 'לחם עוני', והעניים רגילים לאכול לחמים שבורים, כי אין להם יכולת לקנות לחמים שלמים. חציית המצה מתבצעת לפני תחילת ההגדה, כדי שהמצה החצויה תהיה לנגד עיני המסובים בעת אמירת ההגדה להזכיר את עוֹנִי השעבוד. לאחר חציית המצה האמצעית, שומרים את החלק הגדול ל'אפיקומן', היינו לאכילה שבסוף הסעודה, זכר לאכילת קורבן הפסח (להלן יד). 

בבתים רבים נוהגים להחביא את ה'אפיקומן' והילדים צריכים למוצאו ולשומרו עד סיום הסעודה, ומחזירים אותו תמורת הבטחת מתנה, ובכך הם נשארים ערים כל הסדר. ויש נוהגים להבטיח מתנה לכל ילד שיישאר ער עד סיום אכילת ה'אפיקומן', גם בלא שיחביא אותו.

ההגדה ההגדה מצוות אכילת מצה מצוות אכילת מרור וכורך הסעודה האפיקומן סיום הסדר