הסוכה - אור מקיף זכר לענני הכבוד וההשגחה האלוהית טעמי הסוכה מצוות הסוכה - דירת ארעי חג האסיף והשמחה
- - םידעומו תבש - םידעומו תבש - םידעומו תבש

ישראל ואומות העולם

0.5 דק'

ישראל ואומות העולם

האזן למושג:

הסוכה, שמקיפה את האדם מכל צדדיו, מבטאת את אסיף כל הדברים הטובים שעשינו במשך השנה, באחדות ובשלום. כאשר כל מעלה עומדת בפני עצמה, אין אחדות בישראל, אבל בחג האסיף, על ידי מצוות הסוכה, כל צדדי הטוב ומדרגותיו, גם אלו שנראים לכאורה כסותרים, מתלכדים יחד ומשלימים זה את זה, ועל כן הסוכה נקראת 'סוכת שלום'. לכך רומזת גם מצוות ארבעת המינים (להלן טו).

חג הסוכות הוא גם החג שמבטא את השלום שבין האומות, כי מתוך אסיף כל הדברים הטובים מתברר גם הצד החיובי שבכל האומות, ולכן ציוותה התורה את ישראל להקריב בחג הסוכות בבית המקדש שבעים פרים כנגד שבעים אומות, שמייצגות את כלל אומות העולם. אמנם היחסים שלנו עם הגויים מורכבים, כי פעמים רבות במשך ההיסטוריה הגויים נהגו כלפינו ברשעות, אולם היחס הבסיסי שלנו כלפיהם הוא יחס חיובי של אהבה.

מנהג האושפיזין מנהג האושפיזין סכך כשר מדיני הסוכה כלל מצוות הישיבה בסוכה מצוות האכילה בסוכה מצטער פטור מהסוכה שינה בסוכה ארבעת המינים ואחדות ישראל דיני המצווה כללי כשרות ארבעת המינים סדר נטילת הלולב וברכתו הושענא רבה שמיני עצרת שמחת תורה