כיבוס רחצה בשבת מים חמים מדוד חשמלי ודוד שמש איפור הפנים הטיפול בגוף מלאכת לש מלאכת טוחן מלאכת בורר מיחם של שבת השימוש בפלטה של שבת מלאכת בישול הקדמה למלאכות הכנת המזון כללי המלאכות מהתורה ומדברי חכמים יסוד איסורי התורה ותקנות חכמים ל"ט מלאכות שביתה ממלאכת הַמִּשְׁכָּן
- - םידעומו תבש - םידעומו תבש - םידעומו תבש

תופר, מדביק, קושר וקורע

1 דק'

האזן למושג:

מלאכת 'תופר' האסורה בשבת היא מלאכה שמחברת יריעות ובדים זה לזה. גם הדבקה אסורה כתפירה. לפיכך, אסור להדביק ניירות או בדים זה לזה. אמנם הדבקה ארעית מאוד - מותרת. לפיכך מותר להשתמש בטיטולים, וכן מותר להשתמש בדבקית-סימניה שנועדה להדבקה חוזרת.

מלאכת 'קושר' היא מלאכה המחברת דברים על ידי קשירה, וכאשר צריך להפריד ביניהם, מתירים את הקשר, וזוהי מלאכת 'מתיר'. הקשרים האסורים הם קשרים קבועים, שנועדו להתקיים יותר משבוע, או קשר מקצועי אף שנועד להתקיים פחות משבוע. אבל קשר ארעי שאינו מקצועי, כדוגמת קשר נעליים או מטפחת - מותר לקשור או להתיר. 

מלאכת 'קורע' האסורה בשבת היא קריעה או גזירה לתועלת הדבר שנקרע, כגון גזירת בד כדי לתופרו, וקריעת שקיות ניילון שבגליל או מפות ניילון כדי להשתמש בהן. אבל מותר לקרוע אריזה שיש בה דברי מאכל או ממחטות, מפני שקריעת האריזה לא נועדה לצורך העטיפה אלא לצורך הוצאת המאכל.

אסור לקרוע נייר טואלט, ואם הקריעה נעשית בשינוי, היא אסורה מדברי חכמים. אדם שנקלע למצב שאין לו דרך לנקות את עצמו בשירותים בלא לקרוע את נייר הטואלט, מפני כבודו שלא יתבייש, התירו חכמים שיקרע את הנייר בשינוי, כגון במתיחת הנייר על ידי שני מרפקיו.

מלאכת הַבְעָרָה מלאכת הַבְעָרָה חשמל מכשירים חשמליים מלאכות בבית ובכלים כתיבה ומחיקה וצביעה מלאכות בצומח מלאכות בבעלי חיים מלאכת הוצאה ורשויות שבת תחום שבת